Vintertid

Share

Ikkje lett å omstille seg til vintertid, sjølv om det er det som er normaltid, i alle fall i fylgje wikipedia: Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Normaltid Der kan du finne ut at det var omsynet til jernbanen som var grunnen til at ein starta arbeidet med å få ei sams tid over eit heilt land. Etter kvart vart det viktig å få det til for større deler av landet, og sist på 1800-talet vart systemet teke i bruk, fyrst i Japan, sidan i andre land.

Det er altså slutt på sommartid. Sjå http://nn.wikipedia.org/wiki/Sommartid Det var Benjamin Franklin som fyrst foreslo å etablere eit system med sommartid, men det vart ikkje gjennomført i hans levetid. Han døydde i 1790, og Tyskland, som var det første landet til å iverksette sommartid, gjorde det i 1916.

Eg har undra meg på korleis det er med dei som arbeider nattevakt den natta ein stiller klokka. Det fann eg og svaret på i den nynorske artikkelen på wikipedia, for der står det at ein må arbeide den ekstra timen gratis, ein arbeider den timen to gonger, heiter det.

Noreg har hatt sommartid sidan 1980, men vi hadde det i kortare periodar før og, heilt tilbake til 1916. Men no er det fast, vi fylgjer EU i det og. USA har hatt sommartid, og i år har dei utvida den, så dei har sommartid lenger enn i Europa. Det er ikkje fordi det er så mykje meir sommar der, men dei har rekna ut at dei sparer energi ved å ha sommartid.

Eg tok turen til Valle ganske tidleg i kveld. Og no skal det bli godt å leggje seg, gammal klokke er eitt no. God natt.