Eivind Groven

Share

Eivind Groven var ein spesiell komponist som knytte saman norsk folkemusikk og kunstmusikk på ein måte som få andre makta å få til. Det skal vi ha som tema i Valle Radio tysdag 23. oktober klokka 19:30, då Niklos K. Besteland vil syne korleis han nytta slåttar som grunnlag for komposisjonar for orkester.

Før du høyrer programmet, kan det vere lurt å lese litt om komponisten, du finn god hjelp her: http://no.wikipedia.org/wiki/Eivind_Groven

Her er sitat frå nynorsk wikipedia sin artikkel om Groven:
Frå 1931 vart Eivind Groven fast tilsett som folkemusikk-konsulent (ikkje full stilling) ved det som snart vart Norsk Rikskringkasting. Han hadde ansvaret for dei faste folkemusikk-sendingane i radio. Denne posten hadde han til 1946, med eit avbrekk under krigen. Han hadde tilsyn med programposten fram til 1950. På 1930-talet sytte han for at det beste opptaksutstyr som var å få vart skaffa til NRK, og la grunnlaget for NRKs etter kvart enorme samling av lydfest folkemusikk. Han spela og inn slåttar sjølv, helst slike som ikkje andre nytta, og eigne slåttekomposisjonar. Spelet hans er dokumentert m.a. på ein CD som fylgjer med Årbok for norsk folkemusikk 2001.

Folkemusikkprogrammet som vart kalla ‘folkemusikkhalvtimen’, var kontroversielt i 1930-åra. Det vekte glede på bygdene og motstand i urbane strøk. Det var mykje skriving i pressa for og mot programposten, så ein kan ikkje nett klaga på interessa!

Eg vil kome tilbake til dette seinare her på bloggen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.