Eldres

Share

I dag var eg på Eldres i Mandal. Det er ei samling som ein held på Bedehuset om førmiddagen den fyrste torsdagen i kvar månad. Ettersom det er haustferie, hadde eg høve til å gå der for å sjå kva som skjedde. Det var heller ikkje unaturleg, ettersom Reidun hadde lova å vere med og stelle til. Dermed kunne vi få ei felles oppleving denne torsdagen.

Det fekk vi og. Vakker sang, gode vaflar og ein interessant tale av Ivar Krossen frå Kristiansand, pensjonist han og. Til vanleg kan det vere om lag 60 på eit slikt arrangement, men pensjonistar har og haustferie, så det var bare vel halvparten denne dagen.

Det slår meg at pensjonistar er ikkje det dei var. Mange av dei eg kjenner som er komne i denne gruppa, reiser til Kreta og Kypros og Kanariøyane og andre stader som ikkje startar på K. Dei er ikkje bundne til å møte på jobb, og då kan dei ta både ein og fleire turar i semesteret. Før var pensjonisttida nok meir bunden enn no.

Her finn du noko om pensjon på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Pensjon
Og her er lenker til feriemål på K:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://no.wikipedia.org/wiki/Kypros
http://no.wikipedia.org/wiki/Kanari%C3%B8yene

For eit par veker sidan var eg på ein basar i Mandal. Knut Svein Dale tala og fekk alle med seg då han teikna bilete av Kypros og Barnabas, Paulus sin medhjelpar som var frå denne øya. http://da.wikipedia.org/wiki/Barnabas er ei lenke til dansk wikipedia sin artikkel, då norsk ikkje har fått nokon ennå.

Knut Svein Dale la inn i talen geografiske opplysningar om Kypros og Israel og det verka som om svært mange av tilhøyrarane hadde vore der. Eg har ikkje, og eg har ikkje vore interessert i å dra heller.

Men interesser kan endrast, eg ser ikkje bort frå det. Når eg ser tilbake på siste halvanna året, så har interessene endra seg mykje. No bloggar eg og skriv på wikipedia både tidleg og seint, ei ny verd opna seg då eg tok til med det.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.