Janne Haaland Matlary

Share

Janne Haaland Matlary var gjest i Møteplassen, programmet frå Norea Radio som vi sendte tysdag 9. oktober 2007 klokka 19:05. Du finn informasjon om henne her: http://no.wikipedia.org/wiki/Janne_Haaland_Matlary

**-Korleis er det å vere kvinne i eit mannsdominert miljø? Du må jo til Vatikanet for å gjere jobben som rådgjevar for Det pavelege råd for rettferd og fred og Det pavelege råd for familien?**
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_pavelige_r%C3%A5d_for_rettferdighet_og_fred
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_pavelige_r%C3%A5d_for_familien

-Det er ikke så veldig uvanlig for meg, for jeg jobber ellers med sikkerhetspolitikk, og før det jobbet jeg mye med olje- og energipolitikk, så alt det jeg har av yrkeserfaring, har vært i mannsmiljø. Jeg setter også stor pris på hjernekraften, spesielt i Vatikanet, for disse prelatene er ofte folk med veldig høy utdannelse. De er veldig rasjonelle og logiske og man tar ordet når man har noe man skulle ha sagt, og hvis man ikke kan noe, så holder man munn. Dette har ikke noe å gjøre med kjønn. Det er for øvrig ganske mange kvinnelige eksperter, og jeg er med i dette rådet, ikke fordi jeg er kvinne, men fordi jeg kan noe om internasjonal politikk. Det er vitenskapelige kriterier mer enn noe annet som gjelder i disse sammenhenger.

**-Du blir gjerne sett på som ei sterk kvinne. Har dette noe med din bakgrunn og oppvekst å gjere?**

-Det vet jeg ikke. Jeg er enebarn og jeg var en guttejente, jeg var aldri interessert i jenteting. Jeg var interessert i å være ute og klatre og være på sjøen og slike ting. Det har jo noe med personlighet å gjøre, men hvis man har interesser av ting som er utradisjonelle, som jeg absolutt har hatt og har: Det er få kvinner som er opptatt av sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk, da er man veldig avhengig av seg selv og egen oppdrift for å komme noen vei, det er ikke noe naturlig miljø hvor man bare ledes inn i.

-Jeg har alltid hatt veldig sterk vilje, satt meg mål og hatt sterk vilje for å gjøre det som de målene innebærer. Det er vel en styrke.

**-Du vaks opp i eit miljø der mannen gjerne var på sjøen og der kvinnene måtte være sterke?**

-Når jeg sammenligner, ser jeg at norske kvinner generelt er sterke. Det er noe med at kystkvinner har en veldig uavhengighet og styrke i Norge. Og det finner man også en del i Spania og Portugal som har en slik tradisjon. De forskjellene ser man at de er reelle når man sammenligner med andre land.

**-Du vaks opp i ein by med bedehus, men utan at du opplevde det så veldig interessant og tiltrekkjande. I staden gjekk du til ein slektning og spurde etter bevis for Gud?**

-Ja, jeg var alltid i opposisjon til bedehusmiljøet, det var sikkert veldig mye ungdomsopprør. Jeg var aldri med i de miljøene mer enn ganske perifert. Jeg var, som mine foreldre, aktivt med i Mandal Turnforening, som omtrent var den eneste ikke-kristne forening i byen. Jeg ser jo i ettertid at jeg var ganske intolerant overfor mange, men jeg syntes det var veldig mye trangsynthet i de miljøene.

**-I staden hadde du stor interesse for europeisk kultur og den europeiske arven. Kor skreiv den begeistringa seg frå?**

-Den kom gjennom skolen og flinke lærere og sikkert naturlige interesser for historie. Hvis jeg skulle si noe som er typisk i dag, som jeg beklager, så er det at folk kan ingenting historie, de er ikke interessert i historie, særlig den unge generasjon. Jo mer man går tilbake i historien, jo mer ser man at det meste har vært tenkt ut for ganske lang tid siden. Det er en kontinuitet der som gir identitet og forteller oss hvem vi er, så jeg har alltid vært interessert i å reise nedover på kontinentet og besøke historiske steder. Jeg var ikke interessert i kristendom, men jeg var interessert i romersk historie, for eksempel, da jeg besøkte Roma første gangen.

Dette var dei fem første minutta av programmet. Les om Møteplassen hos http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=3711

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.