Sauesjåsending 2007

Share

Fredag 5. oktober

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Bjørg Ragnhild Trydal Jansen

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer ved Torleif Homme frå Valle kommune og Signe Sollien Haugå frå Setesdal Regionråd
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Bjørgulvs time med gjester
21:00 Open sending med Rolf Erik Homme

Eg hadde ikkje sjølv høve til å høyre sendinga, men vonar det var ei god opptakt til Sauesjået i morgon. Årets arrangement er endra ein del, og dersom veret vert lagleg, bør det bli ein triveleg dag både rundt Valle Motell, i sentrum og på Bygdekvinnelaget sin basar.

Laurdag kveld fekk eg ein epost frå Bjørgulv om kva og kven han hadde hatt med i sendinga:
*Sauehald – med Liv Gyro Brokke og Åse Ingebjørg Homme
*Jærsmalen – telefon til Hallvard Oftedal
*Folkelarmprisen – telefon til Kirsten Bråten Berg

I timen med gjester hadde han med
*Tor Hallvard Mosdøl som fortalde om Bykle mat og
*Tarjei Haugen som snakka om prosjektstillinga for Setesdal Vesthei som er utlyst no.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.