Språk og grammatikk

Share

Grammatikk er eit språk om språket. Det treng vi. Til vanleg nyttar vi språket til å fortelje noko vi har på hjarta, men når ein skal lære språk, treng ein eit språk om språket. Dei som merkar det best, er vaksne som har eit språk frå før. Då vil ein gjerne vite kva som er likt og kva som er ulikt. Born som lærer grammatikk som gjeld eige språk, lærer det for å få knaggar å henge eit nytt språk på.

Gjennom forskning utviklar kunnskapen om språk seg. Difor har nok mange opplevd at det dei lærte på skulen, ikkje er det borna deira lærer. Sjølv ein som er lærar, kan nok av og til gå surr i omgrepa. Imperfektum og preteritum er begge namn på det som vi på norsk vil kalle fortid, men det første lærte eg i skulen for 50 år sidan, det andre er det som vert nytta no.

Vaksenopplæringa i Valle har no ei rekke elevar som strevar med ordklassane verb og substantiv. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Verb og http://no.wikipedia.org/wiki/Substantiv
Ettersom vi ikkje har lærebøker på nynorsk, lærer dei bokmål. Grammatikken er den same, orda er litt ulike.

I morgon skal eg og alle lærarane og førskulelærarane i Valle på Sørlandske lærarstemna. Sjå http://www.sorlandsk.no/nor/kursoversikt Der skal mange hundre lærarar møtast på kurs om pedagogikk og fag. Det verkar som om det er formingskursa som er fullteikna først, men truleg skuldast det at det ikkje kan vere så mange når ein lærar skal syne teknikkar og elevane arbeide praktisk. Sjølv skal eg på kurset **Ny grammatikk**. Eg vonar at eg her skal få hjelp til å hjelpe elevane mine med eit språk om språket.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.