Ikkje tysdagssending i november

Share

I november vert det ikkje tysdagssending i Valle Radio. Det er leitt, men det er ikkje noko å gjere med det. Tysdagssendingane har vore eit opplegg som eg har hatt ansvar for, og når eg ikkje kan gjennomføre sendingane, er det ikkje nokon andre som kan overta.

Eg var sett opp til å ha onsdagssendinga og denne veka, men der har Bjørgulv T. Berg steppa inn i staden for meg den fyrste delen av kvelden, og Karin Bøe vil ha Open sending. Så onsdag er det lokalradio på kanalen att.

Dersom du saknar stoffet frå Norea Radio så mykje at du vil få det sendt heim til deg som CD, kan du skrive til Norea Mediemisjon, Serviceboks 410, 4604 Kristiansand og be om å få det tilsendt. Det er gratis. Du kan og gå på heimesidene deira og finne meir informasjon, det er her: http://www.norea.no/