Diabetesdagen

Share

I dag, 14. november, er det diabetesdagen, les eg i avisa. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Diabetes

I fjor bestemte FN at dagen skulle gå inn i det som kallast United Nations Day, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_FN-dager

At dei gjorde det, tyder på at dei godkjenner diabets som eit trugsmål mot global helse og vil vere med å kjempe mot auken i diabetes i verda. Ved å setje diabetes på lista over merkedagar vil FN setje fokus på sjukdomen, som i stor grad skuldast livsstil. I år er barn og unge med diabetes tema.

Om du har sett noko i avisene om dette i dag, er altså grunnen at det var ein spesiell dag der ein skulle fokusere på sunt kosthald og god trening som hjelpemiddel for å redusere diabetes 2. Det er om lag 200 barn under 14 år som kvart år får sjukdomen diabetes-1 og som treng støtte og hjelp for å ta kontroll over sjukdommen frå foreldre om miljøet dei er i.

Det er fleire nettsider enn dei eg har synt til som kan gje informasjon:

http://www.diabetesinfo.no
http://www.diabetes.no
http://www.accu-chek.no