Heimesider igjen

Share

I kveld har vi og fått ei melding om at det er problem med heimesider. Kommentaren er at det hadde vore gama å høyre Valle Radio, og den kom klokka 22:07, altså medan Opi sending med Rolf Erik Homme var på lufta. Eg sende meldinga frå Margit Bjørgum Støbakkvik vidare til vår tekniske sjef Jørund Georg Jore og vonar eg får svar frå han om kva som kan vere årsaka og om me kan ordne det.

I denne saka er det to element.

Det eine er at ein ikkje får inn streaminga når programma går eller at streaminga kjem med dårleg kvalitet, klumpevis, skreiv Per Randa i sin kommentar den 11. november.

Det andre er at ein ikkje har podcast, det vil seie at ein kan ikkje høyre programma når ein sjølv har høve til det. http://no.wikipedia.org/wiki/Podcast

Som eg har skrive tidlegare, har styret drøfta dette. Til no har ein ikkje konkludert, og av di eg ikkje kjem tilbake til Valle før i desember, det same gjeld andre i styret, så har vi ikkje fått ha styremøte for å fullføre den drøftinga. Men det som folk skriv som kommentarar til bloggen, syner at det er eit behov for dette, og vi bør prøve å løyse det om det er råd innanfor ei forsvarleg ramme når det gjeld teknologi og økonomi. Eg er jo litt spørjande til om det vil føre til meirarbeid for nokon, ettersom vi er ein dugnadsradio, er det ikkje like lett å finne ressursar til nye element i denne dugnaden.

Eg vonar likevel at vi kan finne ei løysing i nær framtid.