Heimesider 2

Share

Takk for kommentarar til det eg skreiv om heimesider. På eit kurs eg var ein gong, vart det sagt at ein måtte sende reaksjonar til NRK, for om dei fekk meir enn ein reaksjon, så var det ein storm. Ettersom det kom to kommentarar til temaet om heimesider, må det vel minst kallast ein storm frå Valle Radio sine lydarar, elles har det jo vore langt mellom kommentarane til det eg skriv på bloggen, det kan du jo sjølv kontrollere, dei står ved sida av teksten min.

Eg tek med reaksjonane til styret. Vi må finne ut om vi kan få til eit opplegg som ikkje krev for mykje arbeid eller som vi kan finne ei løysing på å gjennomføre utan at det kostar for mykje. Ånund K. lurer på kva det kostar, eg har sett tilbod som ligg mellom 30 og 40.000 kroner. Men her er det sikkert ulike storleikar og ulikt omfang. Bloggen eg skriv kostar til dømes ikkje noko for radioen. Det som gjer at det vil koste ein del, er sjølvsagt at podcasting krev lagringsplass på harddisk og bandbreidde for at folk skal kunne spele det når dei ynskjer.

Dersom andre har opplevd det same som Per Randa fortel om, at sendinga kjem som klumpar, bør vi få melding om det. Eg veit ikkje om det under noverande system kan endrast, men vil formidle det vidare til Jørund Georg Jore, som har ansvaret for det tekniske i Valle Radio.

Til dykk begge vil eg seie takk for reaksjonane. Eg vonar andre og vil gje tilbakemelding på dette.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.