Meir om Knut Rygnestad

Share

Etter at eg skreiv om Knut Rygnestad i går, fekk eg ein e-post frå Knut K. Homme i dag. Han skreiv:

Hei Harald.
Det er gama å lese dei små stykki som du skriv på Valle Radio-bloggen. Du er oppteken av så mangt.

På bloggen i dag skriv du om Knut Rygnestad. Morsyster Kristi var gift med bror hans Knut, Hallvard (eller Hadvår, som me seier), som var bonde i Uppistog Rygnestad. Knut var prest i Trondheim det meste av tidi, men han var sterkt bunden til Valle og tradisjonane i dalen. Han skreiv ei doktoravhandling, men plent no minnest eg ikkje innhaldet. Var det ikkje om haugianismen, tru?

Det fekk meg til å gå inn på sidene til Nasjonalbiblioteket. Dei har ein database som heiter Sambok, der skal det meste av bøker som er kome ut i Noreg vere registrerte. Eit søk på Knut Rygnestad fortel at han var fødd 4. november 1909 og døydde 23. august 1977. Det syner seg at han skreiv fleire bøker. Doktoravhandlinga hans var

**Dissentarspørsmålet i Noreg frå 1845 til 1891** : Lovgjeving og administrativ praksis. – Oslo Lutherstiftelsen , 1955 – 390 s. -Avhandling (doktorgrad)

Her er ei oversikt over andre bøker han skreiv (utanom Slik var Setesdal):

**Ved evighetens kyst** . – Oslo : Indremisjonsforl. , 1939 – 20 s. –
**Veien mot Glitretind** . – Oslo : Indremisjonsforl. , 1940 – 130 s. –
**Kledt i botsdrakt** [Biografi over Christian Høy Müller]. – Oslo : Lutherstiftelsen , 1953 – S. 3-79.
**Det gode ord** . – Trondheim : Globus-forl. , 1961 – 59 s.
**Varsel og gravferdsskikkar** – Trondheim : (Brun) , 1963 – 20 s. – (Det kgl. Norske videnskabers selskab. Skrifter ; 1963: Nr 6)
**Biskop J.C. Heuchs syn på kvinnesak, målsak og totalisme** Trondheim : (Brun) , 1965 – 12 s. – (Det kgl. Norske videnskabers selskab. Skrifter ; 1965: Nr 1).
**Johan Christian Heuch : Apologet og stridsmann.** – Trondheim : Globus-forl. , 1966 – 217 s.
**Jord og himmel : Artikler og betraktninger.** Snøfugl – Melhus – 99 s. -ISBN 82-7083-027-5
Innhold:
Grunntonen var glede.
Overaktivitet i vår tid.
Livet har en mening.
Geistlig stil og form.
Presten og pietisme.
Vår folkekirke.
Forkynnelse og forkynnere.
Sjeleføde.
Gullmunnen har ordet.
Olsokarven.
Menn jeg møtte.
Evighetens sommer.

Eg tek gjerne mot meir informasjon om Knut Rygnestad. Send ein epost til harhaugl@gmail.com

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.