Onsdag 7. november i Valle Radio

Share

Det var Bjørgulv T. som hadde ansvaret denne kvelden, og i den aktuelle timen snakka han fyrst med Anna Stella Karlsdottir på Setesdalsmuseet, deretter med Maria Kjær i Valle Rideklubb.

**Å flytte bygningar tilbake til Setesdal**
Samtalen med Anna Stella Karlsdottir handla om flytting av museumsbygningar attende til Setesdal. Mange bygningar vart flytte til Agder Museum for hundre år sidan. No har det vore ein diskusjon om dei skulle flyttast til dalen att. Bakgrunnen er at museet skal på flyttefot, tanken er å få det til Odderøya. Nokre meiner at når bygningane fyrst vert tekne ned og flytte på, kunne ein like godt flytte dei heim att.

Dette er jo ein diskusjon som kjem opp att med ujamne mellomrom. Etter det eg har skjøna, er Setesdalsmuseet og Agder Museum på linje i saka. Faginstansane meiner at det ikkje er naturlig å flytte bygningane til Rysstad.

**Valle Rideklubb**
Leiar for rideklubben er Maria Kjær, og ho var også på tråden for å snakke om aktivitetane til klubben.

**Kommunen informerer**
Her var temaet motorisert ferdsle i utmark, og her var det formannskapsmedlem Olav K. Hovet som møtte. Han er og engasjert i dette temaet gjennom Hylestad Snøscooterklubb. Her er lenke til Direktoratet for naturforvaltning sine sider om dette: http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500013209

**Tankar frå Bibelen**
Denne kvelden var det Ånund Lund som hadde Tankar frå Bibelen.

**Bjørgulvs time med gjester**
Fleire valldølar har vore på Amerikatur i haust, mellom andre Einar Brokke og Kåre Rike.

Til slutt hadde Bjørgulv funne musikk som han spelte fram til klokka vart 21. Då overtok Karin Bøe.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.