Almisser

Share

I denne søte joletid vil eg dele med dykk eit lite sitat frå Wikipedia. Du vil ikkje finne det der, det er borte no. Men blind høne kan og finne gullkorn, og det skjedde i dag.

Fyrst må eg forklare noko som kanskje ikkje alle dykk som les bloggen min har fått med seg. Eg er ein ivrig bidragsytar på wikipedia, på den versjonen som er på bokmål og som har vel 143.000 artiklar når eg skriv dette. Wikipedia er eit leksikon som brukarane lagar. Alle kan skrive artiklar der, til dømes ved å klikke på ei rød lenke i ein annan artikkel. At lenka er rød, betyr at det ikkje er nokon artikkel der frå før. Difor dukkar det opp eit redigeringsvindauga når ein trykkjer på lenka. Det er difor svært lett å kunne skrive på dette leksikonet. (Det er 51 artiklar om Valle og artiklar om 17 personar frå Valle, og fleire kjem, om ikkje kvar dag, så av og til. Enno er det ingen artikkel om Rysstad, til dømes.)

For vel eitt år sidan vart eg vald til administrator i dette leksikonet. Det betyr at eg kan slette ein artikkel som ikkje passar. Som oftast slettar eg artiklar eller tekstar som er vandalisme eller sjikane, for vi tenkjer at det meste kan brukast. Om ikkje den som starta ein artikkel, fekk til så mykje, så kan det kome ein annan seinare og fikse seinare. Dermed har vi fått ein type artiklar vi kallar substubbar, dei er bare på ein eller to setningar.

Her er dagens fangst:

**Almisser**
**Almisser er amerika misser (fra misse konkuransser) Al derimot, står for at de er alet opp. Altså er almisser misser som er blitt alet opp!**

Bokmålsordboka gjer nok definisjonsarbeidet betre:
**almisse** f1 el. m1 (gj lty og mlat fra gr eleemosyne ‘miskunn’) gave til nødlidende gi a-r

Så får vi hugse det siste i denne søte joletid.

Heimesida til Valle kommune

Share

Eg las i Fædrelandsvennen at heimesida til Valle kommune er kåra til den beste heimesida for kommunane på Agder. Gratulerer.

Her er lenka til dette:
http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2007/liste.asp?etat=0&fylke=900&stjerner=0&sortering=6&verksemdtype=9

Sidene har fått 4 stjerner. Hovudgrunnen til det må vere at sidene er tilgjengelege 74% av tida, for brukertilpasning på 64% og Nyttig innhald på 50% er det fleire av kommunane i Aust-Agder som matchar. Evje og Hornnes si brukertilpasning er på 71%, men dei har tilgjengelegprosent på 45.

Det er difor ingen grunn til å kvile på laurbæra. Eg har ikkje gjort ny test for å sjekke dei ankepunkta eg har hatt før eg skreiv dette. Denne gongen ville eg bare gratulere.

Om du rotar litt rundt på den nettstaden, finn du at Fylkesmannen i Vest-Agder har høgare poengsum samanlagt enn Valle kommune. Men det er ein statleg etat, så den stiller i ein annan konkurranse.

Eit anna spørsmål er om Valle mållag er nøgd med språket på sidene….

Du finn sidene til Valle kommune her: http://www.valle.kommune.no