Valle kommune sitt jolebord 2007

Share

Jolebordet vart halde 1. desember, så kanskje er det for seint å skrive om det no. Eg gjer det likevel, for eg fekk spørsmål om å skrive ein sang ein kunne syngje ved starten av arrangementet. Då laga eg denne teksten:

Melodi: Nå har vi vaska golvet

Me samlar oss til jolebord, det synest me er godt,
i år me er på Sylvgarden, her er det fint og flott.
Nå vil me nyte fellesskap ein laurdagskveld i lag
og bare, bare kose oss og ikkje tenkje fag.

I Valle er det vakkert, vår arbeidsplass er god,
at folketalet minkar, det likar me ei no.
Men kanskje denne kvelden kan gje inspirasjon,
få fleire folk i bygda, det er litt av ein misjon.

Det året som ligg bak oss, så mangt i det har hendt,
tenk etter om du hugsar litt, det er jo ganske kjent:
Ein singelfest, ein scootertur, kommunestyre nytt,
og Norske attraksjonar har av vallemålet skrytt.

Burmesarar frå år i flukt i bygda slo seg ned,
frå Holland, Polen, Thailand kom folk, fann ro og fred.
Utfordringar så mange me alle saman fekk,
problem me hadde, løyste seg og dagane dei gjekk.

Slik kunne me vel mimre om dagar som har gått
men då me neppe noko i magen hadde fått.
Me difor sangen sluttar og startar på vår fest:
Velkomne alle saman, velkomen kvar ein gjest.

Vekeprogram for veke 50

Share

**Tysdag 11. desember 2007**

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 12. desember**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Berit Homme

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Ørnulfs time med gjest Gudrun Nomeland som fortel om joletradisjonar, og presentasjon av den nye plata til Kim André Rysstad
21:00 Open sending ved Britta Lise Homme og Knut H. Nomeland

høyr på http://www.valleradio.com