Bykle overgår Valle

Share

30. november skreiv eg på bloggen om Gratis barnehage i Valle, sjå http://valleradio.blogs.no/2007/11/30/gratis_barnehage~3375549 Dette kom på NRK-Sørlandet. Sjå http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.4183329 og alle i Valle gledde seg: Endeleg noko positivt nytt frå Valle!

I dag kom meldinga om at Bykle fylgjer etter, ja til og med toppar, med gratis SFO og mat på skulen. NRK fylgde opp, då eg køyrde til Mandal i dag, var det på Sørlandssendinga heile ettermiddagen. Så kom det på Sørnytt, og jamen kom det ikkje på Dagsrevyen og. Sjå http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.4300573

Ideen til dette var det Liv Tanche-Larsen som hadde og fremma i kommunestyret i Valle i november. Ho er raus nok til å tenkje at det er flott for borna at andre kommunar og tek i bruk dette incitamentet. Men eg trur nok at ho gjerne såg at Valle kom i gang med opplegget før Bykle. I Valle er planen at det skal gjelde frå desember, det er ikkje sagt noko om kva tid Bykle skal ta det i bruk.

Då eg søkte på **Gratis barnehage** på Google, kom det opp 80.000 treff. Nokre av dei har eg referert over. Men det kom og eit treff på ein rapport om effekten av dette på integrering av barn frå utanlandske foreldre, sjå http://www.nova.no/publis/rapport/2003/7.htm Ei anna lenke viser til Nesseby kommune i Finnmark, som har innført tiltaket, sjå http://www.nesseby.kommune.no

Dette er ein snøball som har starta å rulle nedover fjellsida. Snart er det innført over heile landet. Då er det viktig å ha vore fyrst ute, i eige fylke, idet minste. Eg meiner difor at politikarane i Valle bør sjå om dei kan forsere tiltaket.