Jolebord

Share

Som vanleg møttest dei aktive i Valle Radio til jolebord på Valle Motell etter at Bygdejolebordet var avvikla sundag. Vi var 12 personar samla og kunne hygge oss med god mat og god prat.

Jolebord er ein tradisjon som er noko omstridt. Det er hyggeleg å gå ut og ha ein middag saman med kolleger eller vener på slutten av året. Som oftast skjer det på kveldane, og somme gonger kan det nok vere litt lite triveleg om nokre av deltakarane ikkje passar måten i høve til fast og flytande føde.

Sjølv har eg fått med meg alle slags former for jolebord denne førjolstida. Det starta alt 1. desember med det kommunale jolebordet, som ikkje hadde særleg mykje program, men rikeleg tid til prat med andre tilsette i kommunen. Helga etter hadde eg ein triveleg kveld i lag med Normisjon i Mandal på Hald, denne tradisjonsrike misjonsstaden like utanfor byen, med middag og eit triveleg program. Valle Pensjonistforening hadde og førjolsmøte, der fekk eg vere med å lese Ajax og var soleis ein del av dei medverkande på dette, før eg så fekk med meg radioen sitt arrangement.

Eg er nok av den typen som gjerne kan tole litt program på eit slikt arrangement, sjølv om eg likar godt at det er sett av god tid til prat og mat i uformell form. Kvar har sin sjarm.

Det som nok er viktig når ein er i slike samanhengar, er å ete andre rettar enn det som er tradisjonsmat når ein samlast ved julebordet heime. Det har eg klart, vi har ribbe til jol, medan eg har hatt både spa og pinnekjøt på dei joleborda eg har vore. Alt i alt vil eg takke for ein triveleg tradisjon i ei kald mørketid.