Folkefrelsar til oss kom

Share

Denne salma, som er nr. 1 i norsk salmebok, er ei av dei eldste vi har i kyrkja. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Folkefrelsar_til_oss_kom som og har lenke til artiklar om salma på andre språk.

Salma er skriven av Ambrosius, du finn informasjon om han og om du les artikkelen på wikipedia. Men om du vil vite meir, kan du gå til helgenleksikonet på katolsk.no, der finn du ein fyldig artikkel som plasserar han inn i sin samanheng: http://www.katolsk.no/biografi/ambrosiu.htm

Under forfylgjing samla han kyrkjelyden i kyrkja og lærte dei songar for å halde motet oppe. Kan hende var Folkefrelsar til oss kom ein slik song. Carl Petter Opsahl skreiv i 2002 noko om dette:

Ambrosius
Hymnediktningen var utbredt blant heretikere, noe som gjorde at man i vestkirkene var skeptiske til sanger som ikke hadde tekster fra Bibelen. Men i Øst så man nettopp hymnediktningen som et middel til å imøtegå heretikere, og skrev nye hymner til kjente melodier. Efraim Syreren (306-373) er en av de viktigste tidlige hymnediktere. I en hymne tar han for seg heretikernes hymner og hevder at de er dissonerende fordi de ikke klinger sammen med Guds enhet.

Etterhvert kommer hymnene også til kirkene i vest, og en av dem som har fått æren for det, er Ambrosius, (340-397) som var biskop i Milano. Augustin, som gikk i lære hos Ambrosius, forteller i at moren til keiser Valentinianus den 2. var arianer, og hun ba keiseren om å anektere de katolske kirkene. Keiserens soldater omringet kirken til Ambrosius, som nektet å overgi kirken. Sammen med menigheten holdt han gudstjeneste i to dager og to netter, der de sang salmer og hymner på østerlandsk vis for å holde seg våkne. Til slutt måtte soldatene gi seg. Ambrosius skrev en rekke hymner, og to av dem finnes i NoS, “Folkefrelsar til oss kom (NoS 1)” og kveldssalmen “Du sanne lys, treeining sæl” (nr 800).

Carl Petters blå sider finn du her: http://www.carlpetter.com/hymne/hymne1.htm