Fager er jordi

Share

Den jolesongen som vi på bokmål syng som **Deilig er jorden**, syng ein i Valle på nynorsk med teksten **Fager er jordi**. Det er jo ikkje unaturleg at han held seg på nynorsk i Valle, han er dikta av Gunnar T. Rysstad. Fyrste gongen han var på trykk, var i Syn og Segn i 1900. Her er songen slik han var å finne i Nynorsk Salmebok:

Fager er jordi
Salme. 1927

Av Gunnar Torgeirsson Rysstad

Eigen tone (Deilig er jorden)

Fager er jordi, herleg er Guds himmel,
Glade gjeng sjelene pilgrimsgong.
Gjenom dei fagre rike paa jordi
Gjeng me til paradis med song.

Tider skal koma, tider burt skal kverva,
Ætt skal fylgja ættarrad.
Aldri skal tagna tonen fraa himlen,
Sjeli sitt glade pilgrimskvad.

Englane song det fyrst for hyrdingflokken,
Vent det tona for sjeli mødd:
Fred yver jordi, menneske, gled deg,
Oss er ein evig Frelsar fødd!

Omsetjing etter Ingemann. Frå Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte. Andre upplaget. Skuleutgaava. Bjørgvin: A/S Lunde & Co. Forlag 1927. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad

Her er artikkelen på wikipedia om Gunnar T. Rysstad, eg utvida han litt i dag: http://no.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Torgeirson_Rysstad

Nynorsk wikipedia har ingen artikkel om han enno.

Og her er salmeartikkelen, frå nynorsk wikipedia: http://nn.wikipedia.org/wiki/Fager_er_jordi

Med det ønskjer eg dykk alle ei god jol.