Ordførarar

Share

I 1837 fekk me formannskapslovene, det vart starten på det kommunale sjølvstyret. Den øvste representanten for kommunen vart ordføraren. I den tida var ikkje valordninga slik som ho er no, det vart vald representantar frå kvart sokn i prestegjeldet. Valle prestegjeld omfatta då som no Bykle, Valle og Hylestad sokn. På den tida måtte ein eige jord for å få stemme. Etter det eg kan lese i Kultursoga, der det i band 7 er eit kapittel på side 436 kalla Valle og Hylestad skil lag, var det vanleg at det vart vald 6 frå Valle og 3 frå Hylestad og 3 frå Bykle i den tida.

Etter at Bykle skilde lag med Valle i 1902, var det framleis slik at Valle hadde fleire representantar enn Hylestad. Heradsstyret talde no 20 representantar, 12 frå Valle og 8 frå Hylestad. Med ei slik samansetjing er det ikkje å vente anna enn at ordføraren var frå Valle.

Etter det eg kan finne ut er det vel bare ein gong det har vore ordførar frå Hylestad i Valle kommune. Det var etter samanslåinga i 1962, då Torjus J. Nomeland vart ordførar. Men det varte bare til 1963, for etter valet då vart Dreng Brokka vald til ordførar frå 1964 til 1976, då Gudmund Åkre tok over. Frå 1988 var Pål Åmlid ordførar ein periode, deretter tok Tarald Myrum over.

For å finne ut dette, måtte eg bla ganske lenge i Kultursoga. Grunnen til at eg gjerne ville hatt ei komplett liste med ordførarar, er at eg gjerne ville lagt henne ut på wikipedia, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Valles_ordf%C3%B8rere Men til no har eg ikkje funne det. Dersom nokon av dykk som les dette, kan rettleie meg så eg finn det, hadde eg vore takksam.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.