Plan for våren 2008

Share

Her er lista over sendingane våren 2008 og kven som skal ha ansvar dette semesteret:

04. januar Heile Setesdal
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

09. januar
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

16. januar
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

23. januar
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad
Open sending: Rolf Erik Homme

**30. januar Kommunestyremøte**
Teknikar: Inga Flateland

**06. februar**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Berit Homme
Open sending: HH med Hege Sandhaug og Mona Kile
**13. februar**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad
Open sending: Britta Lise Homme

**20. februar Vinterferien**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingunn Uppstad
Open sending: Karin Bøe

**27. februar Kommunestyremøte**
Teknikar: Gudrun Rysstad

**05. mars**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen

**07. mars Heile Setesdal**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Rolf Erik Homme

**12. mars**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Harald Haugland
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**20. mars Skjærtorsdag**
Ansvarleg: Helge Dahle
Teknikar: Torleiv Soltun
Telefonvakt: Alle

**23. mars Påskedag**
Ansvarleg: Helge Dahle
Teknikar: Jørund Georg Jore
Telefonvakt: Alle

**26. mars Kommunestyremøte**
Teknikar: Torhild Sandnes

**02. april**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

**09. april**
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**16. april**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Britta Lise Homme

**23. april**
Ansvarleg: Ørnulv Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad
Open sending: Karin Bøe

**30. april Kommunestyremøte**
Teknikar: Inga Flateland

**02. mai Heile Setesdal**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Berit Homme
Open Sending: Britta Lise Homme

**07. mai**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad
Open sending: Rolf Erik Homme

14. mai
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingunn Uppstad

**21. mai**
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Harald Haugland
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**28. mai Kommunestyremøte**
Teknikar: Jørund Georg Jore

**04. juni**
Ansvarleg: Ørnulv Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme
Open sending: Karin Bøe

**11. juni**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Harald Haugland

**18.juni**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar:Harald Haugland
Telefonvakt:Torbjørg Hoftuft

**25.juni Kommunestyremøte**
Teknikar: Torhild Sandnes

Kommunestyremøter i 2008

Share

MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTE 2008

1. halvår:
Kommunestyret og formannskapet har onsdag som møtedag, kommunestyret om kvelden, formannskapet har møtene sine om dagen.

Kommunestyret skal ha møter 30. januar, 27. februar, 26. mars, 30. april, 28. mai og 25. juni i vårsemesteret. To veker før kommunestyremøtet har formannskapet møte, og dagen før formannskapsmøtet har planutvalet møte. Dermed får me denne frekvensen for formannskapet: 16. januar, 13. februar, 12. mars, 16. april, 14. mai og 11. juni.

Planutvalet sine møter vert 15. januar, 12. februar, 11. mars, 15. april, 13. mai og 10. juni, alle møtene på tysdagar.

Andre politiske utval har møte etter behov.

Med dette vil du vite kva for onsdagar Valle Radio overfører kommunestyremøta.