Opi sending 4. januar 2008

Share

Om lag 100 innringarar var på tråden i sendinga denne kvelden. Rebusane var henta frå Setesdølen og frå songartistar som har gjeve ut joleplate. Desse fekk premiane:

Valle Radio-krus, trekt mellom alle som ringte inn: **Jorunn Lund Harstad, Valle**
**Fem i studio:**
Valle Radio-sekk: **Ann Kristin Lislevand, Lislevand**
Lampe – gåve frå Gyro K. Homme: **Liv Alstad, Evje**
Oljehyre: **Åslaug Lidi, Longerak**
Drill: **Ånund Lund, Valle**
Valle Radio-refleksvest og feiekost: **Jon Ødeskaug, Valle**, namnet hans vart ikkje lese opp, då premien låg bak ein annan.

Desse kom inn i studio og hadde rette løysingar og ein prat:
Johnny Hansen, Fjellestad
Anne Nordli, Byglandsfjord
Ingvar Østerhus, Evje

Tarald Nomeland

Share

To kveldar måtte til for å lese minneoppgåva Tarald Nomeland skreiv i 1981. Den er trykt i Agder Historielags årsskrift nr. 62 – 1986 og fyller 14 sider der. Det var Torleif B. Harstad som las, og det har vore ei glede å høyre på. Fleire av dei som ringte inn i kveld, kommenterte dette positivt, så ei slik oppgåve er ein rikdom å ha offentleg.

Truleg ligg det ein del skrivne tekstar rundt om med minne frå livet til forfattarane. Men det vert verande i skrivebordsskuffene. Det er dumt. Har du noko, kan det vere lurt å prøve å publisere det, anten det er i bok eller hefte eller i eit program på radioen.