Program for 8. januar 2008

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

Program:
18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Frå Hellbillies til Olav H. Hauge og litt til
19:50 Juletonar
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Nokon av dykk stussar vel når de finn på bloggen at eg skal ha eit program eg har kalla **Frå Hellbillies til Olav H. Hauge og litt til**

Bakgrunnen er ein interessant artikkel av Sveinung Nordstoga i Norsk Litterær Årbok, som eg lånte på biblioteket sist veke. Han har kalla den for Mål dagen og skriv eit dikt. Tekstmøte mellom Hellbillies og Olav H. Hauge. Dermed tenkte eg at eg ville formidle noko frå den artikkelen. Eg kjem til å spele songen **Ei krasafaren steinbu**, som Sveinung Nordstoga meiner er ein song om livsvandringa. I samband med det har han sett opp diktet **På høgdi** av Olav H. Hauge, og då er det naturleg å ta med det og.

Det er ikkje vanskeleg å finne dikt om livsvandringa, og eg vil ta med eit par til i programemt.

Her er ein artikkel eg skreiv på wikipedia i dag om plata Pela stein av Hellbillies.
http://no.wikipedia.org/wiki/Pela_stein

Og her er det eg skreiv om Sveinung Nordstoga i går: http://no.wikipedia.org/wiki/Sveinung_Nordstoga