Onsdag 9. januar 2008

Share

Det kom ikkje program i avisa i går, men her er programmet for i kveld:

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

18:00 Aktuell time.
Varaordførar Sigbjørg Næss og tidlegare ordførar Tarald Myrum kommenterer Attraksjonsbarometeret frå Telemarksforskning, der Valle kom på sisteplass i Aust-Agder. Vi tek og ein telefon til mannen bak barometeret, forskar Knut Vareide

Deretter vert det ein prat med mannen bak den restaurerte basstoga på Flateland, Torleiv Løyland.

Til slutt tek vi telefon til Birger Trydal, som er med i viltnemnda i Bykle og har synspunkt på trafikk og elg.

19:00 Kommunen informerer. Bygg, eigedom og anlegg.
Halvor Rike og Torleif Homme
19:30 Tankar frå Bibelen.
Over ein open Bibel med Kurt Hjemdahl, deretter spela Harald Haugland plater resten av tida.
20:00 Harald Haugland og Lisbeth Homme snakkar om kronikken i Fædrelandsvennen i dag: … om det gode barneliv.
20:30 Bjørgulv og Roald Tveit i studio med blues og prat.
21:00 Open sending. Jorunn Lund Harstad og Tora Homme Uppstad i studio.
Med rebusar frå Setesdølen tysdag 8. januar

Kommunen informerer vår 2008

Share
Dato “Kommunen informerer”  Valle radio 
09.01 Bygg eigedom og anlegg
16.01 Kulturdrift
23.01 Valle skule
30.01 Kommunestyremøte
06.02 Utvikling
13.02 Velkomstsenter
20.02 Sosial og arbeid
27.02 Kommunestyremøte
05.03 Rådmann
12.03 Hylestad barnehage
19.03 Valle barnehage
26.03 Kommunestyremøte
02.04 Pleie og omsorg
09.04 Driftssjef
16.04 Utvikling
23.04 Økonomi
30.04 Kommunestyremøte
07.05 Helse
14.05 Velkomstsenter
21.05 Bygg, eigedom og anlegg
28.05 Valle skule
04.06 Kulturdrift
11.06 Rådmann
18.06 Utvikling