Kjør forsiktig

Share

I sendinga onsdag hadde eg ein prat med Birger Trydal, som er medlem av viltnemnda i Bykle og må ut når dyr vert påkøyrde. Han kunne fortelje at det er nokre sjåførar som ikkje respekterer blinkande lys som dei set opp når dei skal fjerne eit dyr frå vegen. Det er eit stort problem, nokre gonger føler dei at det er med livet som innsats dei arbeider når bilistane susar forbi utan å setje ned farten.

Han kunne fortelje at det har vore ein del situasjonar der elgar og rådyr er blitt påkøyrde i vinter. Det kunne Torleiv Løyland stadfeste, i Valle skjer det særleg i Oveinang, og siste påkøyringa var ved Byklestøylen, der bussen fekk ein elg i fronten denne veka.

Når slikt skjer, sa Birger Trydal, skal ein varsle politiet, som sender meldinga vidare til viltnemnda i kommunen. Men det gjer arbeidet lettare for viltnemnda om ein set ei brusflaske på toppen av brøytestikka der uhellet skjedde, då treng dei ikkje bruke tid på å finne kor dei skal starte søk etter skadde dyr.