Nytt år og nye muligheter

Share

Nytt år og nye muligheter var temaet for rebusane i Open sending i kveld. Ørnulf hadde fått med seg Inger Aamlid og Øyvind Jacob, så det var eit sterkt team som sat bak mikrofonane.

Det er ikkje lett å konkretisere eit slikt tema. Men då eg fekk i oppgåve å lage rebusane til programmet, tenkte eg at eg kunne sjå på Hendingar og jubileum i 2008 og late det vere den raude tråden i programmet.

Dermed vart det rebusar rundt
1. Skuddår, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Skudd%C3%A5r
2. Planeten jordas år, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Planeten_Jordens_%C3%A5r
3. Polaråret, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Polar%C3%A5ret
4. Henrik Wergeland, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland
5. Olav H. Hauge, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_H._Hauge
6. Geirr Tveitt, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Geirr_Tveitt
7. Morsdag, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Morsdag

**Sundagsskulevarsling på SMS**
Til vanleg har vi 10 rebusar, men i kveld vart det med 7. Ein grunn til det var at dei hadde ein hyggeleg prat med Helene Horverak, som har fått mykje presse for ideen om å varsle om at det er sundagsskule på SMS. Ho sender ein SMS laurdag for å minne om sundagsskulen dagen etter. Om lag 30 personar har sett seg på lista, og ho sender bare melding til dei som har sagt ja til å stå på lista.

I praten kom det fram at Helene var ein ivrig mobilbrukar sjølv, ho hadde brukt telefonen så mykje til SMS at skrifta på tastane var sliten bort. Det gjorde ikkje noko, ho visste kor bokstavane låg. Men ho vart litt sliten i fingrane av og til, likevel ikkje så mykje at ho trong få hjelp hos fysioterapeut Øyvind enno.

Fyrste gongen dette skal prøvast ut, er komande helg, så ho var ganske spent på om korleis det kom til å slå ut. -Det kan neppe bli dårlegare enn det har vore no, meinte ho, så det kunne bare gå ein veg: Oppover.

**Premiane**
Premiane gjekk til
Ingebjørg Berdalen
Anne Lise Harstad
Jorunn Andersen
Ingebjørg Vegestog, sekk
Tora Lund, krus

Ny næringsforening i Valle

Share

I Aktuell time onsdag 16. januar var ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund gjest hos programleiar Ørnulf Hasla. I tillegg var leiaren i Valle næringslag, den nye næringsforeninga i kommunen, Edvin Brottveit med i programmet. Dei snakka om mange emne innan næringspolitikken i kommunen, mellom anna ønsket om sentrumsnære tomter.

Dei som er med i styret i Valle næringslag er Bjørgulv T. Berg, Kent Lund, Vidar Homme, Bjørgulv Bjørgum og Inger Aamlid. Laget vart stifta i september, styret vart vald i desember, og 3. januar hadde dei sitt første styremøte.

**Åsmund Åmli**
I denne timen hadde dei og ein telefonprat med Åsmund Åmli, som har ny plate ute. Den er kandidat til å kome på Norsktoppen. Her er Norsktoppen si side http://www.nrk.no/norsktoppen/ Og til helga skal dei spele på Sylvgarden. Åsmund inviterte ordførar og programleiar til å kome og høyre på. Dei diskuterte og spørsmålet om plateslepp i Valle, noko Åsmund gjerne ville ha, men demokratiet hindra han, for andre involverte i plateaktiviteten ville og ha eit ord med i laget.

-Kva skulle eg ha til hobby om eg gjekk over til å syngje på heil tid? spurte han då Ørnulf lurte på om han kunne leve av sangen. Han meinte at han kunne nok ha gjort det, men då ville han ikkje vore fri til å kunne seie nei til speleoppdrag.
Her er heimesida til Åsmund: http://www.amliband.no/ Og her er heimesida til Sølvgarden: http://www.rysstadferie.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=1

**Kommunen informerer**
Denne kvelden var det Anna Slaby, den nye læraren i kulturskulen, som var gjest. Ho har bare vore i Valle ei veke, så det var ei ny oppleving å kome i radioen. Ho og Ørnulf hadde ein hyggeleg prat og spelte frå ei plate der ho sjølv var artist. Etterpå fekk radioen plata. Vi takkar og kvitterer.