Mykje vér

Share

Denne helga er det mykje vér i Noreg. Stormen Sondre gjev assosiasjonar til ein mykje brukt songar i Valle Radio, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Sondre_Bratland Vi drog til Oslo denne helga og kunne høyre om folk som var innesnødd på ein av fjellovergangane mellom aust og vest i landet.

Haukeli og Rotemo-Skafså var og stengd, då kom Sondre nærare enn vi likte.

Valle Radio har ikkje vermelding. Det er sjeldan vi snakkar om veret. Men veret er jo eit tema som alle er opptekne av, så om vi hadde laga eit verprogram i radioen, kunne sikkert nokre lyttarar hatt glede av det. Å høyre Olav Nomeland fortelje om leiting etter bortkomne personar i fjellet, var fengande og interessant, og vi kunne truleg hatt fleire slike program.

For ein som er glad i fast grunn under føtene, har veret i Mandal denne veka vore nesten perfekt, i alle fall i høve til tida på året. Ikkje har vi fått havet inn i kjellaren heller. Så får det våge seg av vi ikkje kan skryte av å få aure der heller, den er billeg og god frå frysedisken.

Men det går mot vår, dagane blir lysare og lengre.