Glatt

Share

Føret i Valle denne veka har vore som å bøye adjektiv: Glatt, glattare, glattast. Fyrst var det glatt og vått, så vart det glatt og veldig vått, så vart det det glatt og hardt. Eg merkar at eg ikkje er så trygg som eg var før, i fjor fall eg to gonger på isføre, og kroppen hugsar sjølv om blåmerka er borte.

Utanfor radiohuset i Valle er det høge brøytekantar og vi må trø i djup snø for å kome inn under tak. Då Øyvind Jacob kom i studio i går for å vere med på Open sending, måtte han tøme støvlane sine for snø, det ville blitt litt vått om han let snøen smelte oppi støvlane i løpet av sendinga.

I Open sending i går snakka dei med Byklefolk som hadde fått mykje snø i går, og det var turrare snø enn her nede i Valle, kor den mest var regn som la seg på bakken. Så fraus det på litt, i alle fall nok til at eg tek bilen på jobb, sjølv om eg likar helst å gå. Eg kjenner meg meir stødig på fire hjul enn på to føter.

Strøing under slike tilhøve er eit kapittel for seg. Traktoren som strør her i sentrum køyrer ein tur tidleg om morgonen. Det har runne bort i løpet av dagen, men om ein skal strø i ein ny omgang, er ikkje lett å vite.

**Svikhålt** er eit ord som godt kan nyttast, du trur du står støtt, men så vert du sviken og plutseleg må du ta eit ekstra steg for å halde balansen. http://www.vallemal.no/frames.jsp?Search=svikh%E5lt&menu=3&SearchNow=1 gjev deg forklaringa som Talemålsgruppa har skrive ned i Vallemal: snø oppå is, der snøen ikkje har bunde seg til isen, slik at det vert svært glatt utan at ein kan sjå det, vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader. Sjå også hål’e, skriv ein i ordforklaringa. På sida er det lenker slik at du kan gå vidare. Då kjem du til eit anna lokalt ord

**glèrungji**
Kva det er kan du finne ut sjølv ved å surfe litt på heimesida til Talemålsgruppa i Valle mållag.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.