Lærarstriden i 1942

Share

Overskrifta i kveld er henta frå wikipedia, som i dag fekk ein artikkel om dette emnet. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerstriden_i_1942 Bakgrunnen for det er samansett. Ein av grunnane er at vi i Valle Radio hadde to program der Torleif B. Harstad las frå minneoppgåva til Tarald Nomeland. Han var ein av dei lærarane som vart teken og måtte reise til Kirkenes på straffarbeid. I minneoppgåva, som står eit av skrifta for Agder Historielag, fortel han levande om livet sitt der dette var ein del av stoffet.

Men då eg leita etter stoff om saka på wikipedia, var det vanskeleg å finne noko. Difor enda eg opp med å skrive litt sjølv. I artikkelen er det ei lenke til eit nettleksikon som heiter NorgesLexi. Der er det ganske mykje stoff om andre verdskrigen, det er eit spesial-leksikon om dette. Så den som leitar etter noko om andre verdskrigen vil finne ganske mange opplysningar der.

Diktet Strid for fred av Arne Garborg var nok meir aktuelt i Noreg då enn no. Det kom i tankane mine medan eg skreiv dette:

Arne Garborg
STRID FOR FRED

Ja lat oss stride,
og lat oss tru,
og byggje med tankar
ei bivre-bru
til den heilage, høge framtid!

Me lìver midt i
ei villmanns-tid
med blinkande knivar
og nevestrid;
og livet er som ein bloddraum.

Men vìta skal me
og vone visst,
at ånd må vinne
på troll til sist,
og vìt på den varge villskap.

So lat oss tru
og stride som menn!
For trui er,
som det skrìvi stend,
den magt som vinner på verdi.

Og her er lenka til Arne Garborg på nynorsk wikipedia: http://nn.wikipedia.org/wiki/Arne_Garborg

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.