Lokalt produsert stoff

Share

Eit av spørsmåla i samband med søking om ny konsesjon, er om det ein skal sende er lokalt produsert. I konsesjonssøknaden skriv vi at vi frå Valle Radio si side har om lag 9 timar sending kvar veke, av dette er ein time som ikkje er lokalt produsert. Det er Noreamagasinet og Møteplassen, som eg sender tysdagskveldane. Elles er det aller meste lokalt produsert. Dei ser på halvtimesbolkar, og då fell halvtimen med Over ein open Bibel i lokal bolk, for den er på ti minutt tilsendt. Å spele musikk med eigne kommentarar er lokal produksjon etter definisjonen deira.

Det er jo ganske imponerande at ei lita bygd som Valle kan klare å få til så mykje lokalt produsert stoff. Det har vi snakka om mange gonger, og dei som ikkje er involvert, undrar seg. Men det syner seg at det er råd å finne nye ting og vinklingar på gamle ting kvar veke, så vi sender svært sjeldan repriser. Ulikt NRK som stadig sender repriser, har vi ein profil utan det.

Eg har mange gonger tenkt at om NRK hadde gått over til å ha **nye** nyheter kvar time i staden for å sende det som dei sendte ein time tidlegare, hadde folk blitt meir opptekne av å få med seg siste nytt på NRK. No er vi mange som tenkjer at det er ikkje så viktig å høyre på radio, for dei same saken kjem opp att.

Slik er det ikkje i Valle Radio, høyrer du ikkje på sendinga vår onsdagskvelden, så misser du det. Difor vil vi prøve å få til podcast, slik at det skal vere mogleg å få med seg noko i alle fall. Elles er det bloggen, då. Men eg klarer ikkje skrive slik at alt vert dekt, det har eg sett i augene for lenge sidan.

Og meir vert det ikkje i kveld heller.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.