Norske attraksjonar

Share

Europas sørlegaste villreinstamme var tema i beste sendetid i NRK1 i kveld. Det var eit interessant program som sette søkelyset på villreinen i Setesdalsheiane. Ettersom programmet delvis gjekk på same tid som handballkamp på TV2, såg eg ikkje alt, men noko av det eg såg, var interessant. Dei hadde intervjua tidlegare sekretær i sekretariatet for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane, Signe Sollien Haugå og fleire andre. Vakre naturbilete frå heiane var det også.

Mange meiner at villreinen i heiane har betre vern enn menneska i Setesdal. I programmet fekk vi litt perspektiv på dette, det vart sagt at stammen er unik i europeisk målestokk, for etter kvart som det har blitt varmare, har villreinen trekt seg attende, så no finst det bare ei stamme i Noreg att, elles er det tamrein.

Spørsmålet er om ein skal ta vare på stammen, eller om vår eigen bruk av heiane skal drive stammen bort frå regionen. Kanskje kunne det vere eit tema å diskutere i Valle Radio og.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.