Program for veke 7 – 2008

Share

**Tysdag 12. februar**

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15: Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk og lyrikk. Tema: Veg og vandring
20:00 Salmekveld
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 13. februar**

Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

18.00 Ørnulfs time med gjester: Olav K. Hovet, Elise Marie Kringen og Kristin Brokke.
19.00 Kommunen informerer ved Velkomstsenteret/ Rune Ingebretsen
19.30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20.00 Musikk i ein heil time!
21.00 Open sending ved Britta Lise med gjest Kåre Rike