Vinterferie-rebus 1

Share

Onsdag er det sending att. Karin Bøe skal ha Open Sending. Medan du ventar, kan du løyse desse rebusane, som er relatert til vinterferien. Send svar til harhaugl@gmail.com innan torsdag 21. februar.

1. Tigga + part + fugl
2. Nr. 19 + del av vatn + holme + gutenamn
3. Nedbør + usmelta is + Trygg Trafikk
4. Nr. 2 + fisk
5. Stort dyr + den første kvinna + Tunisia

Svar innan torsdag 21. februar til harhaugl@gmail.com Fyrste uttrekte får premie frå Valle Radio.