Sending i vinterferien

Share

Vi trudde at det skulle vere råd å få til ekstrasending i vinterferien, men det gjekk ikkje. I dag var det ikkje nokon annonse i Setesdølen heller, så eg tok ein telefon til Bjørgulv T. Berg for å høyre kva som skjedde, det er han som er ansvarleg for sendinga i morgon.

Nå blir det vanleg onsdagssending, men det er og alt. Ettersom eg har vinterferien min i Mandal, var det ikkje tysdagssending i dag. Og ingen av programleiarane hadde høve til å ha ekstrasending i vinterferien.

Det er altså Bjørgulv T. Berg som skal ha ansvaret for sendinga. Etter planen skal Inga Flateland vere teknikar, og Karin Bøe skal ha med seg sokneprest Arne Skare i Open sending. Det er hennar andre sending der ho har ansvaret for Open Sending, så eg vonar ho får mange telefonar og ein artig kveld. Ingunn Uppstad er sett opp som ansvarleg for telefonvakt, men eg veit ikkje kven ho har med seg til det.