Spanande kommunestyremøte

Share

Neste veke er det kommunestyremøte i Valle Radio. Då skal det veljast utbyggingsalternativ for gang-/ sykkelveg Valle sentrum – Valle skule. Det er flott å sjå at denne saka endeleg kjem til kommunestyret. Om Høgre klarar å få til dette, kan vel folk i Valle seie at det var rett at dei ga stemmene sine til det partiet.

Ei anna sak som skal opp onsdag, er saka om Regionalt kulturhus. Den har vore langdryg, så det vert spanande å sjå kva kommunestyret fell ned på der. I tillegg er det ei rekke andre saker, mellom anna ei sak om bompengefinansiert utbygging av RV-9. Alt dette skal ein kome gjennom på halvannan time, for klokka halv åtte er det møte om bustadpolitikk i dag og i framtida. Det skal Liv Tanche-Larsen leie, det skal vere innleiing ved Torgeir Haugaa og Olav Myklebuds frå Husbanken.

Møtet vert overført i Valle Radio som vanleg.

Eg minner og om tysdagsmøtet, som er om snøskoterpolitikk. Vanleg tysdagssending går ut neste veke.