Ledige stillingar

Share

Onsdag hadde Ørnulf ein prat med Rune Ingebretsen, som er nytilsett som rådgjevar i utviklingsavdelinga med oppåve å ta vare på kommunen sitt arbeid for å utvikle næringslivet i kommunen. Som eg skreiv på bloggen onsdagskvelden, kjenner han kommunen som hytteinnbyggjar i Everdalen, men han vil bruke tid på å bli kjent med næringslivet i kommunen.

I laurdagsavisa av Fædrelandsvennen var det lyst ledig fire stillingar i kommunen: Rådgjevar kultur, rådgjevar byggesaker, prosjektleiar for kommunedelplan for Hylestad Vesthei og oppmålingsansvarleg. Fire nye stillingar vil i næraste framtid kome til kommunen, bare på utviklingsavdelinga. I tillegg er det ledige stillingar i pleie og omsorg. Dessutan er det lyst ledig stillingar som ferievikar,

Det er altså mange ledige jobbar no. Det er å vone at ein får søkjarar. I annonsen heiter det **Vi bur i eit livskraftig lokalsamfunn, tett på ein eineståande flott natur.**

Eg kastar blikket ut av vinduet desse dagane og ser opp mot Tveitebø og Homme. Det er rett at vi bur tett på ein eineståande natur. Både på austsida og vestsida av dalen er naturen fascinerande flott. På kommunen si heimeside er det mange eksempel på at kulturlivet er variert og mangfaldig. Sjå http://www.valle.kommune.no/Modules/Default.aspx

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.