Om drosjeløyve og ymist anna

Share

Øyvind Jacob, som hadde sendinga i går kveld, skriv:

Eg hadde først besøk av **Gunnar E. Helle**. Vi drøfta problemet med transport for kommunen sine innbyggjarar når han nå seier opp sitt drosjeløyve frå slutten av februar.. Då er det berre ei drosje att i kommunen. Det blir problem med transport av folk til legekontor, sjukehus, fysioterapeut, helgekjøyring osb.

Det er eit for stort press i arbeidssituasjonen som gjer at Gunnar vil seie opp. Det er vakt 24 timar i døgnet 365 dager i året, og det vert tungt i lengden. Gunnar føler det ikkje har gått opp for dei styrande kor stort problemet vil bli i kommunen no frametter.

Kl 18.30 kom den nyvalde leiaren for Hylestad snøscooterklubb, **Tron Støle**, og fortalde om eit møte han vil skipe til i kommunestyresalen den 26.02. kl. 18.00. Der vil ein drøfte scooteren sin rolle for bygdefolket i framtida. Ein ny lov er på trappane, og det ligg an til ei skjerping av tilhøva for scooterfolket. Dei vil gjerne ha nokre traséar der dei kan køyre lovleg, som dei har hatt i einskilde prøvekommunar, og som har vore svært vellukka i lengre tid i Finland.

Det var **Ingvar Nes** som kom frå kommunen kl 19.00. Han refererte nokre saker frå siste formannskapsmøte.

**Bjørgulv T. Berg** spela musikk frå kl 20.00 tl 20.30 og eg spelte musikk og mimra litt frå kl 20.30 til 21.00.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.