Vi treng fleire teknikarar

Share

Ved nokre høve har vi tala saman om at vi treng fleire teknikarar i Valle Radio. No deler eg det med dykk som les på bloggen.

Om du ser på lista vår, vil du finne at vi har fire faste teknikarar, Inga, Torhild, Gudrun og Knut Olav. Så hjelper Jørund Georg og Torleiv når det trengst, særleg ved dei store sendingane. Av og til steppar eg inn på onsdagssendingane, og eg er teknikar sjølv på tysdagskveldane. som jo er enklare i opplegget.

No går det mot slutten av 10. klasse for Knut Olav, og med det dreg han ut av bygda, slik som dei andre på den alderen. Det betyr at frå hausten av vil vi ha ein mindre på lista. Om vi skal klare å halde ei jamn drift, bør vi vere minst fire faste teknikarar. Difor er det på tide å minne lesarane om at vi gjerne tek imot folk som vil vere med som teknikar i Valle Radio. De får ein opplæringsperiode saman med ein av våre faste folk, og smått om senn får de prøve dykk sjølve og etter kvart blir det ansvar åleine, før ein så blir sett opp på lista og vert ansvarleg teknikar om lag ein gong kvar månad.

Valle Radio er eit triveleg arbeidslag, eg vonar at nokon av dykk som les bloggen kunne tenkje å verte med. Saman skaper vi trivsel i bygda, det ville for mange slett ikkje vere det same å bu her om radioen ikkje fanst. No har vi halde på 10 år, vi er langt inne i den 11. sesongen. Velkommen med i laget.

Minne frå svenske grender

Share

Den som les på wikipedia får vite nye ting dagleg. Det er no mange år sidan eg køyrde gjennom Idre og Särna i Sverige. Vi brukte å ta ulike vegar nedover når vi skulle på sommarferie medan vi budde i Vesterålen.

Ein gong høvde det slik at vi kom til å køyre gjennom desse to grendelaga langt inne i dei svenske skogane i Jämtland, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Jämtland med Ôstersund og Härjedalen , sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Härjedalen og vidare ned til Dalarna, der vi valde å dra over til Røros.

I dag kom eg over ein artikkel på wikipedia som vekte minne om desse grendene i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Den står her: http://no.wikipedia.org/wiki/Daniel_Buskovius og handlar om ein prest som vart nasjonalhelt i Sverige etter at han saman med 200 bønder hærtok bygdelag som høyrde til Noreg, men som var blitt så isolerte frå landet at dei ikkje lenger opplevde seg som norske.

Det er ei litt anna historie enn den offisielle, som seier at desse delene av Norge vart gjevne til Sverige ved freden i Brømsebro, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Brömsebro Same korleis det heng i hop, det var interessant å lese om det, og om du som les bloggen, er interessert i historie, finn kanskje du og det interesant.

Samhald i bygda

Share

Gravferda i dag vart ei sterk markering, i alle fall om ein skal døme etter alle bilane som stod parkerte utanfor Valle kyrkje. På dei åra eg har budd i Valle har eg aldri sett så mange bilar utanfor kyrkja, dei stod i to rekker langs vegen nesten sør til Rike.

Så var det jo og ei meiningslaus hending. Åsmund Homme var i sin beste alder, no sit kone og son att aleine etter ei ulukke som skjedde då han var på veg for å ordne i stand til ei samling hyttenaboane skulle ha i påska. Sjølv om dei hadde teke alle vanlege tryggingsreglar i bruk, gjekk det galt.

Truleg tenkjer dei fleste at det like gjerne kunne vore ein sjølv, det er vanleg å bruke scooteren når ein er på hytta i påska.

Samhaldet i bygda er sterkt, noko som ikkje minst kjem til uttrykk i ein situasjon som dette. Sjølv om han hadde budd i Kristiansand i mange år, var ikkje nærleiken til Valle borte, korkje for han eller for resten av familien. Difor var det klårt at grava skulle vere i Valle.

Bloggar frå Valle

Share

Bloggar frå Valle er det så vidt eg veit ikkje mange av. Slik sett har denne bloggen vore ganske eksklusiv med over 900 innlegg og over ein kvart million sidevisingar sidan eg starta for to og eit halvt år sidan.

For ei tid tilbake fortalde Lisbeth på biblioteket at Gyro, dotter hennar, som eg for år tilbake hadde på skulen, hadde starta sin eigen blogg. Eg måtte inn og sjå, her er lenka til bloggen hennar: http://fivreldagar.blogspot.com/ Ta turen innom du og, skriv gjerne ein kommentar og gled deg over vakre bilete og nydeleg språk, høyr bare på dette om ein katt ho møtte og syner oss fleire bilete av: Og la seg midt i gata, med eit uttrykk surare enn små villplommer i juli…. Gyro starta å skrive i februar.

I påska starta Lisbeth sjølv opp sin eigen blogg. Ho fortel at ho har gjort ein avtale med Gyro, slik at Gyro tek bilete, men Lisbeth skriv. Ho trur ikkje det blir så ofte ho kjem til å skrive, medan eg meiner at ho må skrive kvar dag, då vil ho få faste lesarar. Både Lisbeth og Gyro har fått fleire kommentarar på det dei skriv. Her er lenka til Lisbeth sin blogg: http://www.bibliofiolen.blogspot.com/

Lisbeth skriv om boka To: Scener fra et kunstnerekteskap av Märta Tikkanen, som vi les i lesesirkelen vår i Valle i vinter, under mottoet **Agder les finsk**. Det var hennar fyrste innlegg på bloggen. Ho har fått kommentarar på artikkelen om vottar og artikkelen utan tittel, mest om vår og vér, men ikkje om Tikkanen si bok. Eg får vel prøve å gje ein kommentar, ettersom eg og las den boka.

**Fivreldagar** og **bibliofiolen**, to bloggar til frå Valle altså. Er det nokon av lesarane som veit om andre bloggar frå Valle, ville eg sett pris på å få vite om dei, slik at eg kunne nemne dei her på min blogg.

Stikk innom bloggane deira, du og.

Etter påskebasaren

Share

Andre påskedag var vi i radioen for å få orden på gevinstane. Noko skulle til Valle og Rysstad, noko skulle til Bygland og Evje. Det var Helge Homme, Harald Haugland, Helge Dahle og Britta Lise Homme som ordna opp i listene og fekk levert rett gevinst på rett stad.

Ånund Lund, som vann middag på Bykle Hotell, kom innom for å hente gevinsten sin, han ville gjerne bruke han alt same dagen. Dei som vann andrepremien kom og innom for å høyre kva den besto i. Det synte seg at dei hadde nett fylt 50 år, men hadde avlyst feiringa. Med ein gevinst som besto i koldtbord for 20 personar med kokk frå Maxi Catering rekna dei med å halde eit selskap likevel.

Etter kvart som dagen gjekk, fekk vi sortert gevinstar og gåvekort som skulle sendast eller leverast. Så stod vel i grunnen att arbeidet med å sende ut rekningar. Etter det eg forstår er no dei rekningane som gjeld firma (som får loddkjøp som reklame) alt komne i posten. Då står det att dei rekningane som gjeld deg og meg, privatpersonar som kjøpte lodd.

Dei siste åra har vi hatt eit samarbeid med Otra Kraft slik at rekningane vert sende ut gjennom deira system. Det er ei sponsegåve vi set stor pris på, det sparar oss for mykje arbeid først og framst, men og for utgifter. Tusen takk til dei og til alle andre sponsorar for at de så velviljug stiller opp og gjer det som må gjerast for at vi skal ha ein levande lokalradio i Øvre Setesdal.

Helge Homme fortel at når rekningane er sende ut, er det morosamt å opne posten til radioen. Kvar dag kjem innbetalingane frå fjern og nær på store og små beløp. Å vere kasserar under slike tilhøve er ein gledejobb, synest han.

Takk til alle som betalar raskt og greitt. Å sende ut purringar er ikkje nokon triveleg jobb, det skjer, men gjeld heldigvis få. Resultatet gjev oss høve til å drive radio utan bingo og alle arbeidskrevande tiltak for å skaffe pengar elles i året. Det set me stor pris på.

Kommunestyremøte onsdag 26. mars

Share

Det vert overføring av kommunestyremøte onsdag 26. mars. Teknikar er Torhild Sandnes.

Sendinga tysdag 25. mars 2008 går ut, då eg må på kurs i Kristiansand og dreg frå Valle tidlge tysdag. Sendinga er ikkje kunngjort i Setesdølen, og det synte seg at Niklos K. Besteland, som skulle hatt Postludium denne kvelden, var blitt forkjølt med hoste i påska, slik at han og melde avbod. Då valde eg å dra til kurset tidleg, i staden for å vente til seine kvelden før eg reiste nedover.

Du kan jo leite litt på bloggen i staden for å høyre på Valle Radio i kveld. 🙂

Påskelotteriet 2008 – Vinnarar

Share

Påskesendingane skjærtorsdag og 1. påskedag 2008 førte til at me selde lodd for 173.010 kroner. Takk til alle som kjøpte lodd!

Her er lista over vinnarar frå hovudlotteriet under påskesendingane.

1. Setesdalsbunad mannsbunad: Maxi Catering, 4636 Kristiansand
2. Maxi Catering Koldtbord for 20 personar inkludert kokk: Elin og Oddvar Iverson, 4760 Birkeland
3. Bauer varmepumpe montert: Hilda Solheim, 4700 Vennesla
4. Gåvekort frå yx Bykle: Knut Jore, 4747 Valle
5. Gåvekort frå yx Bykle: Hetland og Agder, 4848 Arendal
6. Gåvekort frå Setesdølen: Torhild Bjørgum Åkre, 4748 Rysstad
7. Gåvekort frå Setesdølen: Oddny Berg, 4645 Nodeland
8. Gåvekort frå Tip Top, Evje: Helene Hofshagen, v/ Knut O. Homme, 4747 Valle
9. Gåvekort frå Pernille, Evje: Harald Haugland, 4516 Mandal
10. Gåvekort frå Torgeir Lund, Evje: Laila Tveit, 4735 Evje
11. Gåvekort frå Randi frisør: T. Bjørnarå, 4754 Bykle
12. Gåvekort frå Databutikken, Evje: Anne Lise og Torleiv Harstad, 4747 Valle
13. Gåvekort frå Evje gull og sølv: Anne Mari Bjørgum, 4748 Rysstad
14. Gåvekort frå Evje gull og sølv: PK Entreprenør ved Åge Hausvik, 4683 Søgne
15. Gåvekort frå Coop Hylestad: Kai Reiersdal, 4540 Åseral
16. Gåvekort frå Statoil Rysstad: Straume Handlaft, 4748 Rysstad
17. Gåvekort frå Joker Valle: Turid Sauvik, 4823 Nedenes
18. Gåvekort frå Coop Valle: Tor Espen Helle, 4632 Kristiansand
19. Gåvekort frå Esso Valle: Geir Dyrstad, 4658 Tveit
20. Gåvekort frå Hasla: Reidar Ullebø, 4735 Evje
21. Gåvekort frå Georg Viki: Tor Inge Heia, 4823 Nedenes
22. Sylje frå Hasla: Aud Ljungquist, 4519 Holum
23. Sylje frå Hasla: SPIS Ringøen, 4636 Kristiansand

Rebusar til påskedagssendinga

Share

**Ein musikalsk rundtur med Valle Radio**

Til påska 2008 – 2

11.
Frå Hemsedal dreg vi til nabokommunen og stoppar der Riksveg 52 kjem inn på E-16. Han som fekk Nobels fredspris i 1970, henta etternamnet sitt frå denne staden.

Rebus: Nr. 2 + Treslag + nynorsk bad
Svar: Borlaug

12.
Når vi er i Borlaug, der foreldra til Norman Ernest Borlaug kom frå, kan vi velje å dra austover eller vestover. Om vi dreg austover, kjem vi over vegen sitt høgaste punkt, Fillefjell, og over til Valdres. Men vi skal til verdas lengste tunnell, 24 509 meter gjennom fjellet.

Rebus: Ikkje dum + dansk øy + gårdsplass + månefase + svensk fylke
Svar: Lærdalstunnelen

13.
Når vi er ute av Lærdalstunnelen, kan vi stoppe ein stad i Aurland kommune. Staden har Norges minste stavkyrkje som er i aktiv bruk som kyrkje, med bare plass til 40 personar.

Rebus: Fundere + søkk i terrenget
Svar: Undredal

14.
Så kryssar vi Sognefjorden og kjem til Liv Signe Navarsete og Tone Damli Aaberge sin heimstad. Og vi kan høyre musikk av ein annan artist herifrå. Kva heiter han?

Rebus: Idrettskonkurranse + preposisjon + plass + Bergeracs hjemland (fork.)
Svar: Olav Stedje

15.
Frå Olav Stedje og Gjest Bårdsen sin heimstad Sogndal dreg vi nordover til den fyrste norske bokbyen. Kor ligg den?

Rebus: Fuglepels + Nr. 12 + symjefugl
Svar: Fjærland

16.
Det gjeld å ikkje stoppe for lenge i Fjærland, men sidan det er påske, kan det vere aktuelt å vitje ein plass med snø og is som tema og spørje om guiding til Norges største i sitt slag.

Rebus: Knekt + røyk + drikk + nr. 4 + Fredsprisvinnarførenamn + isen
Svar: Jostedalsbreen

17.
Etter ein guida og strabasiøs tur over Jostedalsbreen, kjem vi ned til ein stad der det er godt vatn å finne.

Rebus: Gammal (engelsk) + tall (bokmål)
Svar: Olden

18.
Frå Olden finn vi vegen til ei fager fotballbygd i Nordfjord som har fått ein dansemelodi oppkalt etter seg. Kva heiter bygda, fotballspelarane og melodien?

Rebus: Nr. 19 + griseansikt minus nr. 5
Svar: Stryn

19.
Per Bolstads Fagre Stryn, Flo-brørne si fotballinteresse, alt kjem frå Stryn. Me dreg vidare nordover, kryssar fylkesgrensa og kjem inn i eit nytt fylke, til ein studiestad med medieutdanning. Men vi skal til nabobygda, der nynorsken sin far kom frå.

Rebus: Fortumla + nr. 19 + grip
Svar: Ørsta

20.
Det stemmer at Ivar Åsen kom frå Ørsta. Nynorsk kultursentrum er etablert der, og ettersom vi har vore innom verdas lengste tunnell, kan vi og reise gjennom verdas djupaste, for å kome til Ytre Søre Sunnmøre. Opna i februar 2008 av samferdselsministeren.

Rebus: Lauvtre i Vest-Agders fylkesvåpen + nr. 19 + tysk og + dans + nr. 14 + artikkelSvar: Eiksundsambandet

Påskerally på Riksveg nr. 9

Share

Sendinga 1. påskedag starta med denne melodien. Ikkje unaturleg, trafikken var stor denne ettermiddagen. Trafikken var så stor at då eg kom oppover, lurte eg på om det var folk att til å høyre på sending i dag.

Då slo tanken meg at for å ha eit stort publikum, burde me kanskje gått over til å ha siste påskesendinga på påskeaftan i staden for å ha den om kvelden 1. påskedag. Det får vi vurdere til neste år.

Trafikken var stor, men den gjekk fint. På strekningen frå Evje og oppover møtte eg bare eit par bilar som køyrde forbi i køen, så det var ikkje eksempel på villmannskøyring så langt eg kunne sjå. Men på Texaco Evje hadde dei det travelt, det er mange som stoppar der på tur opp eller ned.

Vermeldinga for morgondagen fekk Helge frå Meteorologisk institutt. Ho som melde veret hadde som eg feira fyrste del av påska i Mandal, ho skulle ta med helsing til vår lokale meteorolog Kristen Gislefoss, som hadde vore på arbeid heile påska.

Rolf Erik Homme hadde vakt i politiet. I frå politiloggen nemnde han ulukka i Stavdalen, som har prega bygda. Det har vore andre trafikkulukker, tjuveri av scooter og innbrot i bilar. Nedanfor har det vore meldt om ei valdtekt på Byglandsfjord. Politiet har eit stort distrikt, frå Hovden til Åseral, så det skjer noko, men sjeldan har ein dødsfall i samband med påskeutfarten. Men dei kan få hjelp frå Kristiansand om dei sjølve er på Hovden og det skjer noko på Evje.

Telefonrunde til Røde Kors på Hovden og Brokke synte at det hadde vore få problem begge stader. Det var tale om uhell innandørs og vrikka ankel og problem av den typen. Dermed kunne dei gå litt på ski og trene litt på scooterkøyring og teste GPS utan at det var alvorlege hendingar som stilte kunnskapene på prøve til no i år.

I **Setesdølens nyhetsrapport** kom det fram at det var Åsmund Homme, opprinneleg frå Valle, men busett på Søm i Kristiansand, som omkom i raset i Stavdalen. Lensmann Knut H. Nomeland rosar dei 20 frivillige som deltok i leitinga etter Åsmund Homme. Setesdal Brannvesen, Valle Ambulanse og Røde Kors. Valle Fjellredningsgruppe var med her, dei var og ute i å avklare ein situasjon på Rysstad. Bykle Ambulanse var innblanda i ein kollisjon ved Hoslemo. Det har og vore tjuveri fleire stader i dalen, mellom anna av snøscooter.

Talet på aktive bønder i Bygland er halvert det siste året. Sokneprest Stein Ødegård har fått nytt kall på Bryne der han kjem frå. Han flytter til sommaren.

—-

Dette innlegget på bloggen vart skrive mellom 18 og 19, slik at eg skulle få notert noko i kveld og. Eg vil ta ein tur i radioen no, og der reknar eg med at det er for travelt til at eg får skrive særleg mykje meir på bloggen i kveld.

Set på radioen eller gå til http://www.valleradio.com/internett.htm og kom deg inn og høyr på sendinga på internett. Hugs at du kan kjøpe lodd, støtt Valle Radio.