Fredag 8. mars 2008 Heile Setesdal

Share

Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar:Torhild Sandnes
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

Kl 18.00 Aktuelt
– Sesilåmi
– Valle fjellredningsgruppe

Kl 19.00 Kommunen informerer
– Regionrådet

Kl 19.30 Tankar frå bibelen
– Ånund Lund

Kl 20.00 Førstehjelp
– Terje Refsnes

Kl 20.30 Brøyting på RV 9
-Torgeir A.Rysstad

Kl 21.00 Opi sending
– Rolf Erik Homme