111-års jubileum

Share

I Aktuell time i går kunne Sissa fortelje at Valle sundagsskule skal feire 111. år. Dei hadde leita litt i papira og funne ut at sundagsskulen var stifta i 1897, men då dei fann ut det, var 100-årsjubileet passert. No inviterer dei til stor bursdagsfeiring etter påske, sundag 13. april. Alle som har gått på sundagsskulen i Valle er inviterte til stor festgudsteneste i kyrkja og så selskap på Menighetshuset i Valle etterpå.

Eit spesielt trekk i jubileet er det at det var Hermine Bernhoft Osa som starta sundagsskulen i Valle. Ho var gift med kunstmålaren Lars Osa, som budde i Valle i lange periodar medan han mala. Sissa kunne fortelje at ho var kjend for å ha gjeve ut fleire barnebøker. I dag starta eg ein artikkel om henne på wikipedia, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Hermine_Bernhoft_Osa

**Martin Luther Svanholm** var frå Oslo. Han var prest i Valle mellom 1893 og 1902, då han flytta til Drangedal. Sjå http://eskeland.net/node/4 Truleg var han og involvert i oppstarten av sundagsskulen i Valle. I fjor sommar, 28. juli 2008 kom det ein artikkel i Halden Arbeiderblad som nemner presten Martin Luther Svanholm, sjå http://www.ha-halden.no/artikkel.asp?Artid=165740 Den knytter lenke til domprost Svanholm i Stavanger, Christian Svanholm, som var son til Vallepresten. Han var domprost i Stavanger då eg gjekk på lærarskulen der.

Eg fann fleire lenker til Martin Luther Svanholm:
http://home.no.net/draguide/prest_martin_luther_svanholms.htm
Og i Trondheim er det eit begravelsesbyrå som vart starta av eldste son til Svanholm:
http://www.svanholm.no/historien.html

Internett er blitt ei større og større kjelde til informasjon om både gamalt og nytt. Om du har informasjon meir informasjon i samband med denne artikkelen, vonar eg at du skriv ein kommentar på bloggen eller sender ein epost til meg, adressen min er harhaugl (at) gmail.com (Eg er litt forsiktig med å leggje epost-adressa mi fri, for eg treng ikkje fleire tilbod på legemidlar no, så du får lese adressa med ope sinn). Det hadde vore triveleg å få reaksjonar og meir stoff fram mot jubileet.