Program for veke 11

Share

**Tysdag 11. mars 2008**

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Kyrkjemusikk før påske: Stabat Mater av Rossini
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Tysdag 11. mars vert siste tysdagssending før påske i Valle Radio. Då er det naturleg at programmet vert prega av det, og Harald Haugland har vald å leite fram kyrkjemusikk som er relatert til høgtida. I klassisk musikksamanheng har påska sine dramatiske hendingar gjeve grunnlag for store kyrkjemusikkverk, både hos Johann Sebastian Bach og mange andre komponistar. Difor vert det ein kveld prega av den føreståande høgtida.

**Onsdag 12. mars**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Harald Haugland

18.00: Ørnulfs time med gjester i studio
19.00: Kommunen informerer ved Hylestad barnehage
19.30: Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20.00: Musikk vi likar
21.00: Open sending ved Jorunn Lund Harstad