111-års jubileum – litt meir

Share

Eg skreiv for ei veke sidan om 111-års jubileum for Valle sundagsskule. I dag lånte eg boka Spelemannsliv av Sigbjørn Bernhoft Osa på Valle folkebibliotek. På side 12 fann eg litt stoff som eg siterer:

So vart det flytting att, og no bar det til Valle i Setesdal. Der hadde far vore før, og vi vart buande i ei gamal røykstova. ….. Eg har ofte tenkt på at det var eit under at vi levde opp i den gamle, kalde røykstova vinterstid. Ja, det hende eg kunne liggja på golvet og leika til eg var gjennomfrosen, så tok far meg opp på fanget, han sat gjerne og måla, breidde trøya godt kring meg til eg fekk att varmen – så bar det ned på golvet att og til leiken. Men det vart vel ei herding som kom godt med seinare. Mage er minna frå røykstova, men sume har fest seg betre enn andre. Mor, som var sterkt religiøst interessert, dreiv sundagsskule i Valle. Jolefestane på denne sundagsskulen heldt ho heime. Joletreet stod oppe i åren, og alle borna fekk saft og to bollar kvar. Hugsar eg hadde fått kvit matrosbluse og fekk gå i kring med brettet og servera dei andre borna. Eg tok bollane i handa og gav dei andre. Då kom mor og sa at dei måtte få forsyna seg sjølve. Ja, dette vart fyrste læren i kelnaryrket. Stemninga som då var i den gamle røykstova med joletre og ljosa har brent seg fast i meg, ja, eg vil seia det slik at enno kan desse ljosa lysa for meg.

Staden der Lars Osa og familien budde, heitte Bjørnhov.