Konsesjon

Share

Det er tid for å søkje om konsesjon for ein ny periode med lokalradio eller nærradio. På heimesidene til Norsk Lokalradioforbund les eg at det er 392 søknader. Men fordi det er fleire tilhøve som ikkje er avklåra, har Medietilsynet fått lenger tid på seg til å handsame søknadene. Gamle konsesjonar er difor forlenga med eit halvt år, til ut 2008. Opphavleg gjekk dei ut 1. juli, men Tilsynet har ingen sjanse til å verte ferdig med handsaminga innan fristen, mellom anna fordi den nye kringkastingsføresegna ikkje er gjeldande enno.

Meir om dette kan du finne på heimesidene til Norsk Lokalradioforbund, sjå http://www.lokalradio.no/?sid=1&artikkel=893 Der finn du og anna interessant om det vi held på med.