Open sending skjærtorsdag 2008

Share

**Programleiarar: Helge Dahle, Tore Katerås og Britta Lise Homme.**

Tema: Ein musikalsk rundtur med Valle Radio

**Rebusar og innringarar**

1.
Reisa vår går nordover frå Valle. Fyrste stopp er på ein av dei store påskeutfartsstadene på Sørlandet, der det i påska bur tusenvis av menneske fom dreg til fjells for å gå på ski:

Rebus: Heilag hus + bestemt artikkel
Svar: Hovden

Innringar: **Ånund Lund**, på hytte på Ljom, som vann
Middag med dessertbord for to på Bykle Hotell og som i tillegg song Vandringsvise og dermed fekk ein radio i ekstrapremie.

2.
Den fyrste artisten var aldri på Hovden. Men om han hadde vore der dei fyrste dagane av årets påske, hadde han nok stemt i

I see skies of blue, and clouds of white.
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world…

Rebus: Smilte + Nr. 21 + Dessert + Legemsdel + Sterk (engelsk)
Svar: Louis Armstrong

Innringar: **Tor Hallvard Omlid** som fekk Helgepass til Ose Countryfestival og song Bæ Bæ lille lam og fekk ein loddebolt
Innringar: **Torill**: Olje- og eddiksett og ein hengelås til å ha på reise, for song (Bæ, bæ lille lam) på den linja og.

3.
Frå Hovden går vi i fotspora til pilegrimane som gjekk i lag med Bjarne Tveiten sommaren 2007. Vi skal til ein stad der også dei kom:

Rebus: Nr. 18 + Drikk + ikkje fjell
Svar: Røldal

Innringar: **Jan Torkildsen** på Gautestad, som fekk Bilpakke Colorline og for Beatles godnattsong fekk saksesett og Valle Radio CD. Og så song dei Gratulasjonsong for Linn som fyller 19 i dag.

Skjærtorsdag 2008

Share

Etter litt plundring for å prøve å få til internett og kunne høyre på Valle Radio via ubuntu-linux, måtte me gje opp. Heldigvis hadde eg påskegjest i Mandal som hadde med seg PC med Windows, og då den kom i gang, gjekk det greitt å høyre sendinga.

Eg fekk høyre siste del av fyrste timen, det var Ørnulf Hasla og Jorunn Helle som var i studio. Eg fekk høyre Torleif Homme frå Setesdal Brannvesen som minna om å vere varsam med eld og å sjekk brannvarslaren når ein er på hytta. Eit anna moment han minna om var å sikre utgang, no når det er så mykje snø, er det viktig å grave frå vindauga, slik at ein skal kunne kome ut om døra blir blokkert.

Like før klokka 19:00 kom **nyhetsbulletin frå Setesdølen** ved Sigurd Haugsgjerd:

**Politiet**
UP hadde kontroll og gav seks forenkla førelegg onsdag, men ingen miste lappen.

Ein eldre mann frå Austlandet var involvert i ein kollisjon på Evje. Ingen personskade, men stor skade på begge bilane,

Leiteaksjon etter ei kvinne som hadde vore uheldig nord for Valle, men som ikkje kunne seie kor det var. Ho og passasjeren vart til slutt lokalisert ved Rotemo. Bilen hennar låg i grøfta.

Ein scooter var meld stolen, litt rart ettersom han ikkje hadde løyve til å ha den scooteren der.

**Anna**
Oveinang Grendelag sin basar i påska brakte inn 85.000 kroner. Pengane skal mellom anna brukast til å arbeidet som er gjort med å setje i stand badstoga på Flateland, etablert like etter krigen på initiativ frå helsedirektør Karl Evang. Med nysnø som no har kome kan det vere greitt å ha ein tur i badstoga og så ut og rulle seg i snøen.

Bygland kommune har enno ikkje fatta formelt vedtak om å avvikle bommen på Byglandsfjord, sjølv om både ordførar Knut A. Austad og varaordførar Tomine Moe vil halde seg til opprinneleg avtale og avvikle stasjonen. Dei andre kommunane har bede om å halde fram med bompengeinnkreving, og Bygland vil gjere vedtak i saka på møte i april.