Program 8. og 9. april 2008

Share

**Tysdag 8. april**

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Irene Krokeide
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Valle kyrkjelyd om årsmelding og planar. Sissa Ringstad
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Musikk frå fransk Barokk.
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 9. april**

Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer. Driftssjef Ingvar Nes
19:30 Tankar frå Bibelen. Torleif B. Harstad
20:00 Bjørgulv T. Berg har gjester med i studio. Emnet var Johnny Cash, og han hadde med seg sokneprest Arne Skare denne timen.
21:00 Open sending med Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Ring inn musikk og helsingar, telefon 379 37577

18:00 Akte