Påskelotteri og premiar

Share

Vår kasserar Helge Homme fortel i ein mail til meg i dag at det er kome inn 150.000 kroner av dei 173.010 vi selde for i påskelotteriet. Han bed meg minne om at det er best å betale med ein gong, elles er det så lett å gløyme å få gjort det, og Valle Radio likar ikkje å sende ut purringar. Dei som har betalt, har i år skrive inn nok informasjon til at vi får markert det i rekneskapen vår. Nokre år har det vore vanskeleg å finne kven det er som har betalt når innbetalinga kjem i eit anna namn enn det vi har registrert som loddkjøpar.

Britta Lise Homme, som var programleiar i Open sending onsdagskvelden, minner om at det ligg fleire gevinstar som ikkje er henta på Esso i Valle. Det gjev meg høve til å minne om at det same kan vere tilfelle på andre av bensinstasjonane som velvillig let oss få leggje premiar hjå dei. Ta turen innom på Evje, Bygland, Rysstad eller Valle om du har ein premie til gode som du ikkje har henta enno.