Improvisasjon

Share

Til onsdagssendinga 23. april hadde Ørnulf Hasla førebudd ein prat med Gunnar A. Helle og det han har gjort for å fornye Statoil Rysstad. Han hadde og gjort fleire opptak med barn som var på basaren på Helle laurdag. Så synte det seg at opptaket ikkje ville bli spelt på spelaren i radioen.

Då var gode råd dyre. Halve den aktuelle timen var basert på desse opptaka.

Heldigvis hadde banksjef Vidar Homme, som var første gjest i studio, høve til å vere med lenger enn planlagt. Dermed fekk vi ein informativ samtale om det å drive bank i ein utkant av Noreg. Vidar synte korleis utviklinga i verdsmarknaden har verknad på situasjonen i Valle Sparebank og krev at dei fylgjer godt med.

Det verka som om Vidar og Ørnulf trivdest god i lag under samtalen, og tida gjekk fort. Det var nesten ikkje tid til ein samtale med Åse Ingebjørg Homme på buss mellom Oslo og Notodden, der ho har bilen ståande når ho reiser til Oslo for å vere med på jordbruksforhandlingar eller anna i Noregs Bondelag. Ho er leiar av Aust-Agder Bondelag og frontar saker som bønder er opptekne av.

Det meste av stoffet som skulle brukast i programmet Landbrukstimen, der Ørnulf prata med Egil Åmlid og Arne Helle, var og “på boks”, som vi seier. Men her verka minidisken slik som føresett, med unntak av innleiinga. Difor tok Ørnulf ein telefon til Egil og fekk rapport rett frå sauefjøset før opptaka vart spelte.

Det er ikkje bare i musikken ein kan improvisere.

Musikk i Open sending

Share

Å finne musikk til eit program kan gjerast på ulike måtar. Dei fleste går i radioen sitt store platearkiv, vi har vel 1000 plater å velje mellom. Ikkje alltid like lett å finne akkurat den songen ein gjerne vil bruke, noko hjelp kan ein få om ein leitar i 25.000 lydfiler som vi har i vårt arkiv av mp3-filer. Likevel er det mange som vel å ta med seg eigen musikk, anten på CD, som Wenche Gundersen gjer. Ho vil gjerne spele tysk musikk, og det er bare å erkjenne at det meste av musikken vår er i engelsk og amerkansk tradisjon. Andre tek med seg ein minnepenn med musikk dei har heime. Denne blir lagt inn på miksebordet hos oss, dermed har vi musikken klar. Det hadde Ronny Stavsholt gjort i gårsdagens Open sending. Dermed fekk vi høyre desse melodiane, som eg fann meir informasjon om i dei lenkene eg har lagt ved:

Freedom Cry med Deep Forest
http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Forest

What a Wonderful World med JJ Mittan

Visa frå Utanmyra med Jan Johanson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Visa_fr%C3%A5n_Utanmyra
http://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Johansson

Piece of My Heart med Emma Franklin

Hawaian Cowboy med Delta Cross Band

Que Te Parece Cholita med Charlie Musselwhite http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Musselwhite

Og Ronnys spørsmål om kva Charlie Musselwhite vart kalla før, finn du kanskje svaret på her.

Marokkotur

Share

I Open sending onsdag 23. april var det Marokkotur. Grunnen til det var at Ronny Stavsholt var gjest hos Karin Bøe, og han hadde nyleg vore fem veker på tur til Marokko og Sahara. I løpet av sendinga kom det fram at det var ein blogg for turen, du som lurer på den og vil lese frå opplevingane hans, kan gå til denne lenka, der du og finn bilete frå reisa: http://www.vgb.no/30578

I løpet av sendinga klarte dei å leggje ut sju rebusar. Her er dei med tekstane som fylgde med.

Det er naturleg å ha rebusar der kveldens gjest kan fortelje litt. Difor tek vi utgangspunkt i ein av Ronny sine store lidenskapar, kanskje til og med litt av grunnen til at han er her i Valle.

**1. Fluefiske = Insekt + fange fisk**

Ronny var tidlegare i vinter på tur til landet som Baba kjem frå. Kva det landet heiter, finn du ved å løyse rebusen.

**2. Marokko = Bilorganisasjon + redskap til å spinne med + Blodtype**

Det er jo naturleg å spørje kva slags språk dei snakkar i dette landet.

**3. Arabisk = Papegøye + kjælenavn på hund**

Og så kan det vere greit å kjenne namnet på hovudstaden i landet, med 1,2 millionar

**4. Rabat = Prisnedslag – nr. 20 **

Den største byen i Marokko har heile 3,5 millionar innbyggjarar. Namnet betyr det hvite hus.

**5. Casablanca = Omtrent + forferdelig (dialekt) + nr. 14 + Kalsium**

Det er ikkje ofte vi høyrer om Marokko i nyhetene her i Norge. Men om vi gjer det, er det gjerne i samband med at folk prøver å kome seg over Middelhavet til Spania frå den nordlegaste byen. Kva heiter den?

**6. Tanger = Plante som veks i sjøen + lever**

Sjølv om Ronny kom til Marokko over Tanger, tvilar eg på at han vart verande der. Han fann seg nok heller ein stad litt høgare i terrenget.

**7. Atlasfjella = Kartbok + dei høge berga**

Dei som kom inn i studio denne kvelden, var

Turid Brottveit
Gunnar Bø Heddeland
Gunn Marita Jomås, to gonger, frå ulike telefonnummer
Johanna Solheim
Knut Bø Andersen
Torleif Harstad

Takk til Karin og Ronny for ein interessant kveld. Det var Ronny som hadde funne musikken til programmet, den var variert og god å lytte til.