Overskot i rekneskapen

Share

Det er alltid gildt med overskot i rekneskapen, og då økonomisjef Wenche Erland Gundersen i Valle kommune var gjest i programmet **Kommunen informerer** onsdagskvelden, kunne ho fortelje om eit overskot på 2,5 millionar kroner i rekneskapen for 2007.

Før ho kom så langt, rosa ho revisor som hadde prioritert Valle i år. Det fører til at ein kan leggje fram rekneskapen i komande kommunestyremøte, altså i april, som vert sendt på radioen onsdag 30. april. Til vanleg har dette vore handsama i junimøtet, så at det kjem to månader tidlegare enn vanleg var ho svært nøgd med. Resultatet har vore oppe i utval og i formannskapet, så det er bare å setje seg ved radioen onsdagskvelden og høyre Wenche der, om ein då ikkje vil stikke innom i salen og få det med seg direkte.

Sjølv om det kjem i radioen onsdagskvelden, nemnde Wenche at dei totale driftsinntektene til kommunen var på 141 millionar. Av dette kjem 56 millionar frå kraftselskapa, altså 40 prosent. Totale driftsutgifter var 138 millionar, av dette er 61% løn. Finansinntekter og utgifter går i balanse. Overskotet vil politikarane (i alle fall i formannskapet) bruke til å delfinansiere bru og veg frå fylkesvegen til Brokke skianlegg. Dette er forskottering som ein vil få inn att ved utbyggingsavtalar etter kvart som folk byggjer der. Planen er i følge det som kom fram i eit program i radioen tidlegare at ein til neste år skal ha ferdig dette.

Wenche fortalde og om nokre store prosjekt ein har hatt i 2007:

Åsan 2 bustadfelt – byggeklare tomter
Vannledning Hovet/Nomeland
Ljosløypa på Furustøyl
Varmepumpe på kommunehuset og ventilasjon
Fiberkabler og aksessnett – held fram i 2008
Brannbil

Ho og Ørnulf Hasla hadde ein triveleg og interessant samtale om desse prosjekta.

Takk til Wenche som let meg få låne eit fyldig manuskript som grunnlag for innlegga på bloggen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.