Dameklubben

Share

Eg har lurt litt på om eg skulle sende Dameklubben, eit av programtilboda vi får frå Norea mediemisjon. Men for to veker sidan sende eg eit program, og det var ei svært positiv oppleving. Difor kjem det på lufta att i morgon, tilbodet kjem frå Norea annankvar veke. Om det høver slik, vil eg nytte det ei stund framover.

Her er lenke til reaksjon rundt programmet: http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=4428
og omtale av programmet: http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=3631

Siste gongen var temaet Mor, og det var både variert og interessant å fylgje med. Difor trur eg at lyttarane i Valle Radio og vil like programmet.