Skal barnehagen i Iveland tilsetje besteforeldre?

Share

Det var nok meir enn ein som lurte då dei las i dagens Setesdøl om dei 27 søkjarane til ledige stillingar i barnehage og SFO i Iveland. For alderen på søkjarane var svært uvanleg:

1. Eva Thomassen frå Iveland, (68)
2. Alfred Fjermeros frå Iveland (77)
3. Runhild Skarpengland frå Iveland (86)
4. Rebekka Aasheim frå Vennesla (84)
5. Grethe N. Ingebretsen frå Øvrebø (85)
6. Anne Østrem frå Evje (67)
7. Ingvild Engesland frå Vatnestrøm (82)
8. Lill Kristin Øyslebø frå Øyslebø (21)

Og slik heldt det fram med ei lang liste.

Det har etter kvart utvikla seg ein skrivepraksis der alder på ein person vert sett i parentes i aviser. Difor var det heilt naturleg å lese at Eli Thomassen var 68 år gamal og Alfred Fjermeros 77 år gamal. Noko så uvanleg kunne nok trengje ein kommentar på bloggen, sjølv om eg til vanleg helst kommenterar med utgangspunkt i Valle Radio, ikkje i Setesdølen.

Eit søk på heimesida til Iveland kommune sende meg til denne lista: OFF. SØKERLISTE: STILLINGER I BARNEHAGENE, IVELAND SKOLE SFO. http://dns.nettkroken.com/index.php?m=fil&m_action=vis&f_id=1163

Den syner at det er litt ulikt oppsett i lista: Nokre vert lista med alder, andre med fødselsår. Alfred Fjermeros er altså fødd i 1977, ikkje 77 år gamal. Lill Kristin Øyslebø er 21 år gamal, ikkje fødd i 1921. Truleg var det nokre av Setesdølens lesarar, til dømes Anne Østrem på Evje, som fekk seg eit lite sjokk då dei såg seg sjølve omtala på denne måten.

Og barnehagen på Iveland skal ikkje tilsetje besteforeldre, men heilt vanlege assistentar til å arbeide med unge ivelendingar, som det jo vert fleire og fleire av.