God pinse

Share

50 dagar etter påske kjem pinse. http://no.wikipedia.org/wiki/Pinse Men det er ikkje like lett å få tak på den høgtida som på jul og påske, sa sokneprest Per Ragnar Haraldstad i Mandal kirke i dag. http://no.wikipedia.org/wiki/Mandal_kirke

Han leia ei gudsteneste som hadde seks barn til dåpen og gjorde det til ei festgudsteneste både for familiane og kyrkjelyden. Med seg hadde han Mandal kantori, det var ein trompetist der, og så var det tre hyggelege kyrkjeassistentar som hjelpte med ulike oppgåver, mellom anna med å kome fram med dåpslyset etter kvart som borna vart døypte.

Med Mandal kantori til å leie songen var det lett å syngje i den store kyrkja, og dei hadde sett opp songar som minna meg om Danmark, mellom anna I al sin glans nu stråler solen, av Grundtvig. Vi song alle versa, det gjekk leikande lett.

Det vakre veret denne pinsedagen gjorde nok og sitt til at det gjekk lett å syngje.

Men tankane mine gjekk til kursveka eg hadde på Løgumkloster høyskole i Danmark for to år sidan. Du finn lenke til Høyskolen ved å bruke denne lenka: http://da.wikipedia.org/wiki/Løgumkloster Høyskolen samarbeider med Løgumkloster kirke, slik at vi kvar dag hadde morgensang og aftensang der. Ei eiga oppleving å møtast i et rom med god akustikk og synge salmer som start og som slutt på dagen. Eg unnar folk å oppleve det, og det skal vere nytt kurs der og i sommar.

Der song vi Grundtvigsongar med liv og glød. Du kan repetere frå kurset ved å bruke denne lenka: http://valleradio.blogs.no/?tag=nordisk-sang

Og vil du melde deg på til årets kurs, kan du gå til skulen si heimeside. Der finn du det du treng. Sjå
http://www.lkhojskole.dk/